Inlämningsuppgifter

Kursen har fyra inlämningsuppgifter och en projektuppgift. Inlämningsuppgifterna löses i par om två. Projektuppgiften görs i grupper om 4-6 studenter.

En inlämningsuppgift skall lämnas in för varje sprint under fas 1 och två. (Deadlines finns här.)

Förutom i sprint 1 i fas 1 har du alltid flera uppgifter att välja mellan. Du kan i alltid välja mellan att fortsätta med en uppgift som du redan håller på med (en fördjupning), eller välja en annan uppgift. Du styr själv detta val, i samråd med den person du jobbar med.

Inluppar fas 1 (C)

Sprint Obligatorium Frivillig extra
Sprint 1 Lagerhanteringssystem 1.0 n/a
Sprint 2 Lagerhanteringssystem 2.0 Primtalshåv med pthreads

Notera: tabellen länkar till uppgiftsbeskrivningarna.

Inluppar fas 2 (Java)

Sprint Val 1 Val 2
Sprint 1 Kassakö Twitterish
Sprint 2 MUD Symbolisk kalkylator

Notera: tabellen länkar till uppgiftsbeskrivningarna.

Projektuppgiften (C)

Projektuppgiften finns här: https://github.com/IOOPM-UU/ioopm17/tree/master/uppgifter/projekt.