Hur funkar deadlines?

De flesta inlämningsuppgifter har två deadlines, en mjuk och en hård. Den mjuka deadlinen avser det datum då vi tycker att du bör ha redovisat en uppgift. Den hårda deadlinen avser det datum då du måste ha redovisat. Den hårda deadlinen ligger alltid en eller två veckor efter den mjuka, och ofta i samband med en annan deadline.

Att missa en hård deadline

Ett kodpar som missar en hård deadline blir kallad till ett uppföljningsmöte med obligatorisk närvaro för att diskutera anledningen och eventuella påföljder. Undvik att missa hårda deadlines!