Frågor om administration

Q: Jag har en tenta kvar från före 2013. Hur skall jag göra?
A: Du kan läsa mer här. Ta alltid kontakt med Tobias eller Elias och meddela att du ämnar bli klar med kursen nu.

Q: Hur anmäler jag mig till kodprovet?
A: Det kommer en länk till anmälan i ett meddelande i Piazza. Detta meddelande skickas också vidare till din studentadress.

Q: Vilken grupp är jag med i?
A: Grupperna postas i Piazza och uppdateras löpande. Vi får uppgifter om registrerade studenter stötvis vid terminens början och det går därför knackigt ibland att bli instoppad i en grupp.

Q: Jag är inte med i någon grupp!
A: Maila Elias.

Q: Jag har inte något login i AU-portalen!
A: Maila Elias.

Q: Jag har inte tillgång till Piazza!
A: Maila Elias.

Q: Hur länge gäller delresultat på kursen som inte har rapporterats in i LADOK/UPPDOK?
A: Avklarade kodprovsfrågor gäller till nästa kurstillfälle. Vad gäller enskilda mål gör vi en fall-för-fall-bedömning. Om du saknar färre än 10 mål från föregående tillfälle får du normalt tillgodoräkna dig dina tagna mål nästa år (= starta med dem avklarade). Läs mer här

Q: Får man komma förbi er på rummet och fråga?
A: Ja! Läs här för info om rumsnummer.

Q: Räknas det som fusk att hjälpa en annan student som kört fast med programmeringen?
A: Att hjälpa någon som kört fast att komma vidare räknas inte som fusk. Vi uppmuntrar till samarbete och framförallt till diskussion kring hur man kan lösa ett problem. Att skriva någon annans kod åt dem är inte att hjälpa dem! Att dela sin lösning med någon annan (utöver vad som krävs av uppgifter i kursen) räknas som fusk! Att passivt dela sin lösning på GitHub (etc.) är inte förbjudet så länge som ingen plagierar den.

Q: Jag är borta under en labb! Vad gör jag?
A: Förutom de första 6 labbarna som startar upp kursen är labbar inte obligatoriska. Du skall gå på labbar för att redovisa. Initialt har vi planerat in 31 labbar, så om du missar någon spelar det ingen roll.

Q: När rättas min essä?
A: Så fort som möjligt! I praktiken hinner vi sällan rätta allt löpande. Målet 2017 är att vara klar med rättning i december.

Q: Jag har en idé -- vill ni höra den?
A: JA!

Min kod kompilerar inte!

Beskriv felet på Piazza. Det är OK att posta enskilda funktioner, men posta inte 'hela' lösningar på inlämningsuppgifter. Du kan också be om hjälp på en labb (det är vad de är till för!) men förspill inte din ungdom genom att sitta och vänta i onödan.

Jag kör fast på allt och känner att jag ligger efter!

Kom och prata med oss. Eller fånga Tobias i en rast. Bryt tystnaden -- bara du vet att du känner så!

Frågor om kursinnehåll

Q: Uppgiftsspecifikationerna har utrymme för tolkning!
A: Det stämmer i många fall, speciellt projektuppgiften. Det är sällan en uppgift är 100% specificerad i verkligheten. Om du är "orolig" -- fråga Tobias eller Elias eller gör ett antagande och anteckna det, samt den bakomliggande motivationen.

Övriga frågor

Vad övrigt är, är glasklart.