Länkbibliotek

Kursresurser

Kurs- och randlitteratur

Kursen har ingen officiell kursbok. Vi pekar till övningar i Shaws bok. De övriga böckerna är tips.

 • [Shaw]
 • [PKA]
  • D. Poo, D. Kiong, S. Ashok, Object-Oriented Programming and Java, Springer Verlag, 2nd ed., 2008, XIX.
   Detta är inte någon officiell kursbok. Den finns att läsa gratis som PDF om man komma från en UU-ip-adress.
 • [Git]
 • [K&P]
  • B. Kernighan and R. Pike, The Practice of Programming, Addison-Wesley, 4 Feb 1999, isbn-10: 020161586X, isbn-13: 978-0201615869.

Git och GitHub

Emacs

C

LaTeX

Documentation

Software engineering

Objektorientering och Java

General

Bloggposter

Övrigt