Kursfordringar för tidigare studenter

Studenter från efter 2013

Om du läste kursen 2013 eller senare så har du förmodligen tagit ett antal mål redan. Saknar du fem eller färre mål per ofärdig fas kan du göra de sista målen i år. Mejla Elias eller Tobias och berätta vilka mål du har kvar så får du hjälp att föra över målen till det nya systemet. Notera att det "går åt" några mål när man får projektet godkänt och rapporterat. För att undvika förvirring gäller följande:

LaTeX-målet (S54), Make-målet (U57), Emacs-målet (T55), samtala-avslappnat-målet (X63), minnesläckage-målet (J27) samt enhetstest-målet (Q49) räknas till projektet. Om du redan är godkänd på projektet behöver du inte göra dessa igen, men du får då heller inte räkna dessa mål till de som du har klarat av när du räknar hur många du har kvar.

Notera att du måste skaffa nya inloggningsuppgifter till redovisningssystemet. Du får använda kod från senare kurser du har läst för att redovisa mål, om du hittar bra exempel.

Exempel 1: Du saknar tre mål för att bli klar med Fas 1 och tre mål för att bli klar med Fas 2 (efter att ha räknat bort ovanstående mål, om du är godkänd på projektet). Du mejlar enligt ovan, får dina avklarade mål överförda till det nya systemet, och kan redovisa de sista sex i labbsal precis som tidigare år.

Exempel 2: Du saknar fem mål för att bli klar med Fas 1 (efter att ha räknat bort ovanstående mål, om du är godkänd på projektet) och fler än fem mål för att bli klar med Fas 2. Du mejlar enligt ovan, och får dina avklarade mål för Fas 1 överförda till det nya systemet, och kan redovisa de sista fem, plus hela Fas 2, i labbsal precis som tidigare år.

Om du har fler än fem mål per fas kvar så får du börja om från början med årets mål.

Om du saknar gruppmål, skriv det i mejlet så löser vi det.

Jag har inte gjort/klarat kodprovet!

Om du saknar någon del av kodprovet så skriver du de delar du saknar i år igen.

Jag har inte gjort/klarat projektarbetet!

Om du saknar projektarbetet får du göra om det i år.

Studenter från innan 2013

Om du läste kursen innan den gjordes om 2013 så ska du göra olika saker beroende på vad du har kvar. Oavsett vad bör du börja med att skicka ett mejl till Elias eller Tobias och berätta vad du har kvar, och att du har för avsikt att bli klar med kursen i år.

Om du har kvar enstaka inlämningsuppgifter i C (två eller färre) eller Java (två eller färre) så kan du göra dem nu. Ha alltid med uppgiftsbeskrivningen eftersom årets assistenter kanske inte vet vad en uppgift gick ut på. Saknar man fler än två uppgifter i C (eller Java) måste man göra om hela Fas 1 (eller Fas 2). Samma krav för att klara av kursen gäller som för nuvarande studenter.

Om du har kvar någon av tentorna kommer examineringen ske i två steg. Först implementerar du en av kursens senare inlämningsuppgifter -- C-tentan motsvaras av Lagerhanteraren 2.0 (notera att uppgiften bygger på en tidigare uppgift som du får implementera också), Java-tentan av valfri uppgift från sprint 5. Du hittar kraven för uppgifterna här. När du är klar (och har meddelat det) kommer du att kallas till en muntlig examination där du får relatera din kod till några av kursens mål.

Vid redovisning kommer vi att gå igenom slumpvis valda mål som du måste kunna diskutera utifrån din lösning. Du skall klara av fem mål av upp till sju.