Web
Analytics
 

C Bootstrapping (2 weeks)

Table of Contents

Did you know that you can collapse () and expand () entire sections of these pages? Try clicking a heading! Try “scrolling” to content deep down in a page by collapsing preceeding sections.

Found a bug? Select the faulty text and hit C-x to start a GitHub issue.

1 Introduktionslabbar i C (V1-2)

Välkommen till vad som i IOOPM-mytologin kallas för Adams Weckor1! De här två första veckorna är till för att du ska lära dig programmera i C. Du kommer garanterat inte känna dig färdig med C efter bara två veckor, men om du går på alla sex labbar kommer du ha fått minst 24 timmar av de 10.000 timmar som behövs2 för att bli en expert på programmering, och du kommer vara väl förberedd på resten av kursen.

Samtliga labbars uppgifter finns på denna sida! Varje labb har en eller flera uppgifter markerade med redovisas. Dessa uppgifter ska redovisas för en labbassistent. Senare under kursens kommer redovisningarna vara mer utförliga men under de här labbarna räcker det med att skriva upp sig på tavlan i 1515 och visa vad du har gjort. Förbered gärna ett litet körexempel!

Uppgifterna bygger ofta på tidigare uppgifter och tidigare labbar, så det bästa sättet att lösa dem är helt enkelt att jobba uppifrån och ner.

During the C bootstraps, there will be a specific task for each lab. Depending on your programming background, it is possible that you will not finish each lab during the four scheduled lab hours.

During the first C assignment, there will be a collection of discrete steps to perform. From then on, labs will be an opportunity to get help or make demonstrations and most work will be done outside of labs.

During the second C assignment, there is no given trajectory – you will have to not only code, but decide in what order to implement features, tackle problems, etc.

1.1 Är labbarna obligatoriska?

Det är obligatoriskt att göra dem, men inte att göra dem på plats. Redovisning är enbart möjligt på plats, men alla labbar finns ute från dag 1 och kan göras när som helst.

1.2 Måste jag arbeta med någon annan?

Ja. Nej. Nja. Det är bra att arbeta i par om två – dels för att du kommer att göra det senare under kursen, ev. också arbetslivet, men också för att det främjar reflektion att samarbeta med någon annan – eftersom ni måste diskutera vad ni håller på med och inte “bara göra det” i en blind jakt på att bli klar3. Det viktigaste är att varje enskild person har varit med och gjort allt som labbarna innehåller. Om du jobbar själv händer det automagiskt. Om du jobbar med någon annan måste du se till att vara 50% av tiden framför tangentbordet! *Du kommer inte att lära dig programmering om du låter någon annan skriva all kod!!!*

1.3 Deadlines

Vi rekommenderar att du försöker hinna klart med uppgifterna på det labbtillfälle de ges (under Adams Weckor). Varje labbs mjuka deadline är alltså samma dag som den ges. Om du av någon anledning inte hinner klart, eller om du missar en labb kan du göra klart labben på egen hand och istället redovisa den på efterföljande labb. Varje labbs hårda deadline är alltså efterföljande labbtillfälle.

Om du av någon anledning tror att du inte kommer klara någon hård deadline, hör av dig till en senior assistent eller till Tobias så hittar vi en lösning!

1.4 Om du kör fast

Det finns många sätt att komma vidare om du kör fast:

Fråga en labbassistent - Assarna är här för att hjälpa till
Kom ihåg att de inte sitter på “det rätta svaret” (det finns nästan aldrig bara en enda lösning när man programmerar) men förmodligen kan hjälpa dig komma vidare med din egen lösning.
Fråga en kompis
Att prata om programmering är ett utmärkt sätt att lära sig programmera, oavsett om man är den som förklarar eller den som får hjälp. Så länge man inte skriver av varandras lösningar rakt av så finns det inga problem att diskutera lösningar med varandra.
Ställ en fråga på Piazza
På Piazza kan din fråga besvaras av assistenter och av andra studenter utanför labbtid. Gör gärna din fråga publik så att fler kan ta del av svaren!
Googla problemet
Att kunna hitta svaret på sina frågor på Internet är en av de viktigaste sakerna man måste lära sig som programmerare. Någon gång kommer du hamna i en situation där det inte finns någon annan att be om hjälp, och då är det bra att veta hur man letar själv.
Börja om
Det låter kanske konstigt, men ofta när man kör fast beror det på att man har lett in sig själv i en återvändsgränd. Var inte rädd att skriva om program (eller i alla fall delar av ett program) helt från början. Ta bort (eller flytta) gammal kod så att du inte ser den när du skriver den nya.

1.5 Om du redan “kan programmera”

De första två veckorna har vi valt att prioritera de som inte har programmerat mycket utanför tidigare kurser på IT/DV så att fler ska nå en nivå där det går att samarbeta och göra intressanta och roliga saker. Om du redan kan det som tas upp här kommer labbarna att gå snabbt. Om du stöter på något som tar längre tid så visade det sig att det fanns något för dig att lära dig ändå!

Blir du klar med uppgiften tidigt får du gärna hjälpa andra, men kom ihåg att poängen med att ge någon hjälp inte är att den andra ska bli klar så snabbt som möjligt utan denne ska lära sig så mycket som möjligt!

1.6 Att programmera med SIMPLE

Programming is about problem solving. Most time is spent thinking – and the time it takes to write down the outcome of the thinking, the banging on the keyboard, is only a small fraction of the time. Also note that the goal of this course is to teach programming – not programming in a specific language. We use C (and later Java) to illustrate concepts like how to think about problem decomposition, resource management, code quality etc. We could use different languages, but still teach the same (well, mostly) course.

How to transform a specification (or an idea or a task…) into a running program is something that many beginner programmer consider magical. Often, it feels like the solution should just magically appear, or be obvious. This is far from the truth. However, a finishied program rarely gives us any idea of all the intermediate steps – and buggy variants of the final program – that the programmers went through to get there.

As a guide to the personal programming process, we recommend following the steps of the SIMPLE programming methodology. It provides some good practises and introduces some key tricks that experienced programmers often use to incrementally approach a solution to a problem.

Even if you have programming experience from before, please take a look at SIMPLE!

2 Labb 1: Grundläggande koncept

På lab 5 kommer du att bli ombedd om att spara alla dina labbar på GitHub! Se därför till att inte kasta bort eller slarva bort någon fil innan dess!

2.1 Steg 1: Emacs-fix

Som du säkert vet kommer vi att använda Emacs som editor på kursen. (Notera att med Emacs avses också vi/vim.) Emacs är en utökningsbar editor som är skriven i C och programspråket Emacs-lisp. Man utökar och raffinerar sin egen Emacs genom ytterligare paket skrivna i Emacs-lisp. Man kan skriva dessa paket själv, eller ladda ned dem och installera dem själv eller via Emacs inbyggda pakethanterare.

Emacs-resurser på kurswebben:

Nu följer två olika uppsättningar instruktioner beroende på om du kör Linux eller OS X/macOS. För dig som kör Windows har vi tyvärr ingen handledning, men vi råder dig att installera Linux under kursens gång då det är en bättre programmeringsmiljö för den C-programmering som vi skall göra.

2.1.1 Linux

Om du vill installera Emacs på din egen Linux-maskin kan du pröva t.ex. apt-get install emacs. Eventuellt med sudo före apt-get.

Kör emacs --version i terminalen. Om du har en yngre Emacs än version 24 skall måste du uppgradera den för att nedanstående skall fungera.

$ cd ~
$ mv .emacs .emacs.old                    # Not 1 nedan
$ mkdir .emacs.d
$ cd .emacs.d
$ curl http://wrigstad.com/ioopm18/misc/emacs.zip -o e.zip  # Not 2 nedan
$ unzip e.zip
$ rm -f e.zip

Not 1: Om filen .emacs inte finns får du fel i steg 2, men det gör ingenting eftersom steg 2 handlar om att “bli av med den filen”.

Not 2: Om du skriver fel i den långa URL:en ovan kommer du fortfarande att få en fil e.zip men som inte går att packa upp. Om unzip-steget inte fungerar – kontrollera din stavning i curl-steget!

2.1.2 OS X/macOS

Kör emacs --version i terminalen. Om du har en Emacs som är yngre än version 24 skall måste du uppgradera den för att nedanstående skall fungera. Vid behov kan du ladda hem och installera en okonfigurerad version från https://emacsformacosx.com som är tillräckligt ny. Om du vill att din nya version ska öppnas när du skriver emacs i terminalen kan du skapa ett alias. Skriv följande i en terminal:

$ cd ~         # Gå till hemkatalogen
$ emacs .bash_profile  # Öppna din profil

I den öppnade filen, lägg till följande rad:

alias emacs=/Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs

Spara och avsluta (C-x C-s C-x C-c) och kör ytterligare ett kommando i terminalen:

$ source ~/.bash_profile

Nu kommer du att öppna Emacs i ett eget fönster när du skriver emacs. Om du vill köra Emacs i terminalen kan du använda kommandot emacs -nw.

För att skaffa kursens Emacs-konfiguration, kör nedanstående i en terminal.

$ cd ~
$ mkdir .emacs.d
$ cd .emacs.d
$ curl http://wrigstad.com/ioopm18/misc/emacs.zip -o e.zip
$ unzip e.zip
$ rm -f e.zip

Notera att om du skriver fel i den långa URL:en ovan kommer du fortfarande att få en fil e.zip men som förstås inte går att packa upp. Om unzip-steget inte fungerar – kontrollera din stavning i curl-steget!

Om du installerar Emacs på macOS så är Alt din Meta-tangent. Det är inget fel med det, men avsaknaden av AltGr (en Mac har två Alt istället) gör att vissa tecken som är vanligt förekommande i programmering inte går att skriva:

 • [ tolkas som kortkommandot M-8 och ] som kortkommandot M-9.
 • { tolkas som kortkommandot M-7 och } som kortkommandot M-0.
 • $ tolkas som kortkommandot M-4, etc.

Lösningen på detta är att lägga till följande i filen init.el som finns i katalogen .emacs.d i din hemkatalog. Kopiera och klistra in!

;; Teach Emacs Swedish keyboard layout
(define-key key-translation-map (kbd "M-8") (kbd "["))
(define-key key-translation-map (kbd "M-9") (kbd "]"))

(define-key key-translation-map (kbd "M-(") (kbd "{"))
(define-key key-translation-map (kbd "M-)") (kbd "}"))

(define-key key-translation-map (kbd "M-7") (kbd "|"))
(define-key key-translation-map (kbd "M-/") (kbd "\\"))

(define-key key-translation-map (kbd "M-2") (kbd "@"))
(define-key key-translation-map (kbd "M-4") (kbd "$"))
%3B%3B%20Teach%20Emacs%20Swedish%20keyboard%20layout%0A%28define-key%20key-translation-map%20%28kbd%20%22M-8%22%29%20%28kbd%20%22%5B%22%29%29%0A%28define-key%20key-translation-map%20%28kbd%20%22M-9%22%29%20%28kbd%20%22%5D%22%29%29%0A%0A%28define-key%20key-translation-map%20%28kbd%20%22M-%28%22%29%20%28kbd%20%22%7B%22%29%29%0A%28define-key%20key-translation-map%20%28kbd%20%22M-%29%22%29%20%28kbd%20%22%7D%22%29%29%0A%0A%28define-key%20key-translation-map%20%28kbd%20%22M-7%22%29%20%28kbd%20%22%7C%22%29%29%0A%28define-key%20key-translation-map%20%28kbd%20%22M-%2F%22%29%20%28kbd%20%22%5C%5C%22%29%29%0A%0A%28define-key%20key-translation-map%20%28kbd%20%22M-2%22%29%20%28kbd%20%22%40%22%29%29%0A%28define-key%20key-translation-map%20%28kbd%20%22M-4%22%29%20%28kbd%20%22%24%22%29%29%0A

Tips: klistra in i Emacs är C-y. För att slippa starta om Emacs för att inställningarna skall gälla kan du markera den inklippta texten och köra M-x eval-region.

2.2 Steg 2: Setup

Nu är det dags att skapa en katalog för kursen i din hemkatalog på Linux-maskinerna (eller på din egen dator, eller båda). Ett lämpligt namn för denna katalog är ioopm. Sedan skall vi skapa en underkatalog lab1, en tom fil hello.c i den och starta Emacs för att editera filen.

$ cd ~       # gå till din hemkatalog
$ mkdir ioopm    # skapa underkatalogen ioopm
$ cd ioopm     # gå in i ioopm-katalogen
$ mkdir lab1    # skapa underkatalogen lab1
$ cd lab1      # gå in i lab1-katalogen
$ touch hello.c   # skapa en tom fil hello.c
$ emacs hello.c &  # starta Emacs för att editera filen
$

Om du kör på institutionens Linux och inte har gjort någon egen konfigurering kan du växla mellan program med Alt+Tab. Vi kommer att använda editorn för att skriva text och terminalen för att kompilera och köra programmet. Pröva att växla några gånger mellan programmen.

Om du använder förstersystemet Gnome (standard på t.ex. Ubuntu) kan du använda Ctrl+Win+vänsterpil för att maximera det aktuella fönstret på skärmens vänstra halva och motsvarande för den högra. Det är ett bra sätt att ha både terminalen och editorn så att man kan se all information alltid.

Nu är du redo att börja med labben!

Var noga med att spara en version av varje färdigt program! Ta för vana att experimentera i en ny fil som du antingen skapar tom eller kopierar från en som fungerar.

2.3 Hello, world!

Det klassiska första programmet att skriva i varje programspråk är “Hello, world!”

Börja med att skapa filen hello.c så här: C-x C-f hello.c. Tangentbordskombinationen C-x C-f i Emacs är bunden till funktionen find-file som alltså öppnar en fil, eller skapar en fil – om filen inte finns. För att spara filen trycker du C-x C-s som är bunden till funktionen save-buffer som sparar innehållet i den buffer som du editerar i, i den fil som den är knuten till.

Det finns många sätt att skriva detta program. Ett enkelt sätt är:

#include <stdio.h>

int main(void)
{
 puts("Hello, world!");
 return 0;
}
%23include%20%3Cstdio.h%3E%0A%0Aint%20main%28void%29%0A%7B%0A%20%20puts%28%22Hello%2C%20world%21%22%29%3B%0A%20%20return%200%3B%0A%7D%0A

Skriv av (eller kopiera, men ännu hellre skriv av) programmet ovan i en editor och döp det till hello.c. Alla C-program startar i funktionen main() (aka “main()-funktionen”) som är en funktion som returnerar ett heltal som berättar för det underliggande operativsystemet om körningen av programmet gick bra. Tillsvidare returnerar vi alltid 0.

Kompilera programmet med gcc hello.c – nu skapas filen a.out som du kör så här: ./a.out. Så här kan det se ut i terminalen:

$ emacs hello.c &    # startar Emacs
$ gcc hello.c      # kompilerar hello.c
$ ls          # listar filerna i terminalen
a.out  hello.c
$ ./a.out        # kör a.out
Hello, world!      # programmets output
$ _           # väntande kommandoprompt

Funktionen puts() skriver ut en sträng på terminalen (puts = “put string”). Låt oss nu experimentera med att använda funktionen printf(). Denna funktion tar ett variabelt antal argument. Börja med att ändra puts("Hello, world!"); till printf("Hello, world!");, kompilera om och kör programmet igen. Kan du se någon skillnad?

Skillnaden är add printf() inte automatiskt skriver ut en radbrytning efter utskriften. Sätt dit det genom att skriva \n efter !, dvs. printf("Hello, world!\n");.

Funktionerna puts() och printf() är två helt olika funktioner. Den första skriver ut en enskild sträng medan den andra kan användas för att skriva ut en mängd olika saker: strängar, heltal, flyttal, minnesadresser etc.

Pröva gärna att titta på skillnaden mellan puts() och printf() genom att skriva man puts och man printf i terminalen och titta på manualsidorna för funktionerna. Du scrollar med mellanslag och avslutar med q. (Du kan skriva man pager för att läsa vilka kortkommandon som finns för att läsa manualsidor med man-kommandot. Du kan också skriva man man för att få veta mer om man-kommandot.)

Pröva att ändra utskriften så här:

char *msg = "Hello, world!";
int year = 2017;
printf("%s in the year %d\n", msg, year);
char%20%2Amsg%20%3D%20%22Hello%2C%20world%21%22%3B%0Aint%20year%20%3D%202017%3B%0Aprintf%28%22%25s%20in%20the%20year%20%25d%5Cn%22%2C%20msg%2C%20year%29%3B%0A

Vi deklarerar nu en variabel msg som är en sträng (i C är typen för sträng char *, mer om detta senare) vars innehåll är texten “Hello, world!” och en variabel year som innehåller heltalet 2017. (Minns att en typ är ett namn på en samling värden som delar vissa egenskaper. I C har vi t.ex. en typ för heltal, en för flyttal, etc.)

Sedan säger vi åt printf() att skriva ut en sträng (%s) följt av texten “ in the year ”, följt av ett heltal (%d) följt av en radbrytning (\n). Sedan skickar vi med msg och year – i samma ordning som %s och %d (vad händer om du råkar byta plats på dem?).

Observera att printf() nu tar 3 argument. Funktionen tar alltid in en formatsträng (i vårt exempel "%s in the year %d\n") och sedan ytterligare ett argument för varje “styrkod” (%s och %d i detta exempel) som finns med i formatsträngen.

Från Haskell är du van vid att man binder namn till värden, t.ex. let x = 5 in BLAHRG. Där är x en konstant vars värde är 5. När vi har denna typ av namnbindningar kan vi söka och ersätta alla förekomster av x med 5 i BLAHRG och få samma resultat.

Variabler i C fungerar annorlunda i och med att deras värden kan ändras! int x = 5; ... betyder att vi har skapat ett namn, x, som avser ett heltal, som initialt är 5, men som kan komma att ändra värde. Om ... ovan t.ex. är

printf("%d\n", x);
x = 42;
printf("%d\n", x);
printf%28%22%25d%5Cn%22%2C%20x%29%3B%0Ax%20%3D%2042%3B%0Aprintf%28%22%25d%5Cn%22%2C%20x%29%3B%0A

kommer första utskriften av x att bli 5 och den andra 42.

2.3.1 Mini-övning

Skriv av följande program och ändra ... till kod som byter plats på värdena i variablerna x och y genom att tilldela dem till varandra (din lösning kan alltså inte vara t.ex. x = 2; y = 1;):

#include <stdio.h>

int main(void)
{
 int x = 1;
 int y = 2;
 printf("x = %d\n", x);
 printf("y = %d\n", y);
 puts("=====");
 ...
 printf("x = %d\n", x);
 printf("y = %d\n", y);
 return 0;
}
%23include%20%3Cstdio.h%3E%0A%0Aint%20main%28void%29%0A%7B%0A%20%20int%20x%20%3D%201%3B%0A%20%20int%20y%20%3D%202%3B%0A%20%20printf%28%22x%20%3D%20%25d%5Cn%22%2C%20x%29%3B%0A%20%20printf%28%22y%20%3D%20%25d%5Cn%22%2C%20y%29%3B%0A%20%20puts%28%22%3D%3D%3D%3D%3D%22%29%3B%0A%20%20...%0A%20%20printf%28%22x%20%3D%20%25d%5Cn%22%2C%20x%29%3B%0A%20%20printf%28%22y%20%3D%20%25d%5Cn%22%2C%20y%29%3B%0A%20%20return%200%3B%0A%7D%0A

Tips Använd en tredje variabel tmp för att “komma ihåg” värdet på x så att du kan skriva över x med y och sen y med tmp. Var noggrann med skillnaden mellan int x = 1, som introducerar en ny variabel x med värdet 1, och x = 1, som ändrar värdet på en existerande variabel x till värdet 1.

Om du gjort rätt borde programmet ge följande output när du kompilerar och kör det:

$ gcc swap.c
$ ./a.out
x = 1
y = 2
=====
x = 2
y = 1

Använd tab-tangenten för att indentera kod! Du kommer att märka att Emacs kommer att göra “rätt” (naturligtvis beroende på vad rätt är – och allt går att konfigurera!) så att du slipper tänka på hur många mellanslag etc. Pröva gärna att markera flera rader och trycka tab.

Förresten, du kan markera utan mus! Tryck C-<space> för att börja markera och flytta sedan markören med tangentbordet som vanligt.

2.4 Skriv ut talföljden 1–10

Skriv ett program p1 som, när det körs, skriver ut talen 1 till 10 så här:

$ gcc p1.c
$ ./a.out
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Du ska använd en for-loop och kan utgå från följande programskelett:

#include <stdio.h>

int main(void)
{
 int i = 1;       // deklaration och initiering av iterationsvariabeln
 while (i <= 10)     // iterationsvillkor (utför blocket så länge i är mindre än 11)
 {            // loop-kropp (utförs så länge iterationsvillkoret är uppfyllt)
  printf("%d\n", 1);  // skriv ut 1, och en radbrytning
  i = i + 1;      // öka i:s värde med 1 (förändring av iterationsvariabeln)
 }
 return 0;
}
%23include%20%3Cstdio.h%3E%0A%0Aint%20main%28void%29%0A%7B%0A%20%20int%20i%20%3D%201%3B%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2F%2F%20deklaration%20och%20initiering%20av%20iterationsvariabeln%0A%20%20while%20%28i%20%3C%3D%2010%29%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2F%2F%20iterationsvillkor%20%28utf%C3%B6r%20blocket%20s%C3%A5%20l%C3%A4nge%20i%20%C3%A4r%20mindre%20%C3%A4n%2011%29%0A%20%20%7B%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2F%2F%20loop-kropp%20%28utf%C3%B6rs%20s%C3%A5%20l%C3%A4nge%20iterationsvillkoret%20%C3%A4r%20uppfyllt%29%0A%20%20%20%20printf%28%22%25d%5Cn%22%2C%201%29%3B%20%20%20%20%2F%2F%20skriv%20ut%201%2C%20och%20en%20radbrytning%0A%20%20%20%20i%20%3D%20i%20%2B%201%3B%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2F%2F%20%C3%B6ka%20i%3As%20v%C3%A4rde%20med%201%20%28f%C3%B6r%C3%A4ndring%20av%20iterationsvariabeln%29%0A%20%20%7D%0A%20%20return%200%3B%0A%7D%0A

Detta program är trasigt: det skriver ut 1 hela tiden. Börja med att fixa det (ledning: titta anropet till printf()), och skriv sedan om while-loopen med en for-loop som har följande syntax:

for ( deklaration och initiering av iterationsvariabel ;
   iterationsvillkor ;
   förändring av iterationsvariabel )
 {
  loop-kropp
 }
for%20%28%20deklaration%20och%20initiering%20av%20iterationsvariabel%20%3B%0A%20%20%20%20%20%20iterationsvillkor%20%3B%0A%20%20%20%20%20%20f%C3%B6r%C3%A4ndring%20av%20iterationsvariabel%20%29%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20loop-kropp%0A%20%20%7D%0A

Det så-kallade preprocessormakrot #include <stdio.h> talar om för C-kompilatorn att vi vill använda standardbiblioteket för input/output, som alltså heter stdio. Filen stdio.h som finns någonstans i filsystemet innehåller deklaration av funktioner och datatyper som blir tillgängliga i och med att man skriver #include <stdio.h> i den fil som vill använda biblioteket.

2.5 Skriv ut talföljden 10–1

Kopiera programmet p1.c ovan till p2.c4 och skriv om det så att talföljden går ned från 10 till 1 istället:

$ gcc p2.c
$ ./a.out
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

2.6 Nästade loopar

Nu skall vi experimentera med nästade loopar, dvs. loopar vars loopkroppar innehåller loopar. Kopiera p1.c till p3.c och skriv om programmet så att det istället för tal skriver ut en ökande mängd *. Sist skall det skrivas ut hur många * (asterisker) som skrev ut:

$ gcc p3.c
$ ./a.out
*
**
***
****
*****
******
*******
********
*********
**********
Totalt: 55
$ _

Skriva ut N stycken * kan enkelt göras med en loop som i N varv skriver ut ett * i varje varv utan efterföljande radbrytning.

Ett program ska ofta göra mer än en sak. Börja aldrig med att försöka skriva hela programmet på en gång. Om du inte kan skriva en enskild loop som skriver ut N stycken * så kommer du inte kunna skriva ett program som skriver ut 1 till N stycken *. Försök alltid hitta delproblemen och lös dem var och en för sig.

Här är ett förslag på delproblemen för den här uppgiften som alla kan lösas en i taget:

 1. Skriv en loop som itererar från 1 till 10 (redan löst i p1.c).
 2. Skriv en loop som skriver ut N stycken asterisker (för något värde på N).
 3. Ändra loopen i 1. så att asterisker skrivs ut istället för tal (använd loopen från 2.).
 4. Skriv ut summan av alla utskrivna asterisker (*).

2.7 Kommandoradsargument 1/2

Kopiera p3.c till p4.c – nu skall vi utöka programmet så att det går att skicka in antalet staplar som skall skrivas ut, samt hur snabbt staplarna skall växa. Här är tre exempelkörningar av programmet:

$ gcc p4.c
$ ./a.out 3 2
**
****
******
Totalt: 12
$ ./a.out 0 25
Totalt: 0
$ ./a.out 4 4
****
********
************
****************
Totalt: 40
$ ./a.out
Usage: ./a.out rows growth
$ _

Kommandoradsargument skickas automagiskt in som argument till main()-funktionen. Vi kan skriva programmet eko så här (som bara “ekar” alla kommandoradsargument):

#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
 for (int i = 0; i < argc; ++i)
 {
  puts(argv[i]);
 }
 return 0;
}
%23include%20%3Cstdio.h%3E%0A%0Aint%20main%28int%20argc%2C%20char%20%2Aargv%5B%5D%29%0A%7B%0A%20%20for%20%28int%20i%20%3D%200%3B%20i%20%3C%20argc%3B%20%2B%2Bi%29%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20puts%28argv%5Bi%5D%29%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20return%200%3B%0A%7D%0A

Observera nu att main()-funktionens signatur ser annorlunda ut. Två nya parametrar har lagts till:

 1. int argc – heltalet argc som håller reda på hur många argument som skickades in
 2. char *argv[] – en array av strängar som motsvarar kommandoradsargumenten

Minns att char * är C:s strängtyp – det efterföljande [] visar att argv inte är bara en sträng, utan en hel array av strängar.

Minns att en array är som en lista – dvs. en sekvens av värden, men till skillnad från en lista (i t.ex. Haskell) kan en array inte utökas. Om arrayen arr är en array med tre element kan vi komma åt element 1 med arr[0], element 2 med arr[1] och element 3 med arr[2]. Om vi skriver arr[3] för att komma åt det 4:e elementet är resultatet skräp, och exakt vad det betyder kan variera mellan olika implementationer av kompilatorer, etc. Det är alltså något som vi skall undvika, men som kompilatorn inte skyddar oss emot.

Arrayer indexeras från 0 i C (och många andra programspråk), dvs. puts(argv[0]) skriver ut den första strängen i argv. argv[0] = "Ivor Cutler" gör så att den första strängen i argv-arrayen blir strängen “Ivor Cutler”.

När programmet ovan körs skriver det ut sina kommandoradsargument så här:

$ gcc eko.c
$ ./a.out hej hopp fallera 42
./a.out
hej
hopp
fallera
42
$ _

I ovanstående körning anropas main()-funktionen med argc = 5 och argv = ["./a.out", "hej", "hopp", "fallera", "42"].

Observera att den första strängen i argv alltid är det namn som man använde för att starta programmet – alltså ./a.out i alla våra exempel hittills.

Observera att "42" är en sträng och att 42 är ett heltal – de är alltså olika datatyper som inte är kompatibla. Man kan konvertera strängen "42" till talet 42 med hjälp av funktionen atoi():

char *str = "42";
int num = atoi(str);
printf("%s == %d?\n", str, num);
char%20%2Astr%20%3D%20%2242%22%3B%0Aint%20num%20%3D%20atoi%28str%29%3B%0Aprintf%28%22%25s%20%3D%3D%20%25d%3F%5Cn%22%2C%20str%2C%20num%29%3B%0A

atoi() står för ASCII to Integer. (En av anledningarna till att namnen på många funktioner är så korta och usla är att man i förhistorisk tid kunde tjäna många sekunder på att slippa skicka “onödiga” tecken över väldigt långsamma linor när man skulle programmera via terminaler. Det är inte en giltig anledning längre, men det är svårt att ändra 30+ år gamla standardbibliotek som regleras av trögrörliga standardiseringsorgan.)

För att använda atoi() måste programmet inkludera standardbiblioteket stdlib.h:

#include <stdio.h>  // stod redan
#include <stdlib.h>
%23include%20%3Cstdio.h%3E%20%20%20%2F%2F%20stod%20redan%0A%23include%20%3Cstdlib.h%3E%0A

(Senare skall vi skriva en funktion som konverterar från ett heltal till en sträng.)

I körningsexemplet ovan detekterar programmet om det körs utan några argument (eller – mer korrekt – utan andra argument än programmets namn) och skriver i så fall ut en hjälptext:

Usage: ./a.out rows growth

Vi kan använda en if-sats för att kontrollera om antalet argument är felaktigt.

if (antalet argument < 2 || antalet argument > 3)
{
 skriv ut felmeddelande
}
else
{
 utför uppgiften
}
if%20%28antalet%20argument%20%3C%202%20%7C%7C%20antalet%20argument%20%3E%203%29%0A%7B%0A%20%20skriv%20ut%20felmeddelande%0A%7D%0Aelse%0A%7B%0A%20%20utf%C3%B6r%20uppgiften%0A%7D%0A

Den märkliga ||-symbolen är ett logiskt eller dvs. a || b är sant om a är sant, eller om b är sant, eller om båda är sanna.

Nu kan du skriva klart programmet!

Betänk följande:

 • Arrayer indexeras från 0
 • argv[0] är programmets namn
 • Programmet blir lättare att läsa och förstå om du sparar argv[1] och argv[2] i variabler med vettiga namn.
 • Programmet klarar inte av kommandoradsargument som inte är tal

Du kan använda M-g g för att hoppa till en speciell rad i bufferten. M-g g 42 <ret>.

2.8 Primtalstest

Med hjälp av vad vi lärt oss hittills kan vi nu skriva ett enkelt program som tar emot ett tal som kommandoradsargument och avgör om det är ett primtal. Utgå från p4.c och kopiera det till p5.c.

En enkel algoritm för att kontrollera om talet N är ett primtal är att pröva om x * y = N för alla kombinationer av x och y i intervallet 2 till N. Om det inte går att hitta ett sådant x anser vi att N är ett primtal. Två tal kan jämföras med operatorn ==, t.ex. så här:

if (a == b)
{
 puts("Lika");
}
else
{
 puts("Inte lika");
}
if%20%28a%20%3D%3D%20b%29%0A%7B%0A%20%20puts%28%22Lika%22%29%3B%0A%7D%0Aelse%0A%7B%0A%20%20puts%28%22Inte%20lika%22%29%3B%0A%7D%0A

Ett vanligt nybörjarfel är att man blandar ihop a == b, som kontrollerar om a och b har samma värde, med a = b som skriver värdet av b till variabeln a. Det är ett svårt fel att upptäcka i början, så var försiktig!

Med en nästad loop kan du prova alla kombinationer av x och y genom att räkna ut 2*2, 2*3, …, 2*(N-1), 3*2, 3*3… och se om någon produkt är lika med N.

En optimering av algoritmen ovan är att inte växa x högre än roten av N. Roten av N kan räknas fram med biblioteksfunktionen sqrt(). Optimeringar kan vi göra först när vi fått en första version av programmet att fungera.

Om du har problem med att kompilera program med sqrt() i för att en sådan funktion inte finns, lägg till -lm till kompileringen. Det betyder “länka mot matematikbiblioteket”, dvs. sök också i matematikbiblioteket efter funktioner som programmet kan vilja använda.

float roten_ur_n = sqrt(N);
float%20roten_ur_n%20%3D%20sqrt%28N%29%3B%0A

För att använda sqrt() måste programmet inkludera matematikbiblioteket math.h på samma sätt som du inkluderat stdio.h och stdlib.h tidigare: #include <math.h>.

Notera att sqrt() returnerar ett flyttal. Hjälpfunktionen floor() skapar ett heltal från ett flyttal och avrundar nedåt. Gränsen för x blir därför:

float tmp = sqrt(N);
int limit = floor(tmp) + 1;
float%20tmp%20%3D%20sqrt%28N%29%3B%0Aint%20limit%20%3D%20floor%28tmp%29%20%2B%201%3B%0A

Det går också att skriva detta program utan variabeln tmp. (Gör gärna det – här ville vi lyfta fram de två delstegen.)

Skriv klart programmet och testa det:

$ gcc p5.c
$ ./a.out 7
7 is a prime number
$ ./a.out 2
2 is a prime number
$ ./a.out 4
4 is not a prime number

Anser programmet att 1 är ett primtal? Anser programmet att 0 är ett primtal?

2.9 Största gemensamma delare (GCD)

Skriv nu ett program som tar emot två positiva tal och skriver ut deras största gemensamma delare med hjälp av Euklides algoritm:

gcd(a, b) = a        om a = b
gcd(a, b) = gdc(a - b, b)  om a > b
gcd(a, b) = gdc(a, b - a)  om a < b

Använd en while-loop eller en for-loop för att lösa problemet. Varje varv i loopen kommer variabeln a eller variabeln b att ändra värde beroende på vilken som innehåller det största värdet. Till slut är de lika och då har vi svaret.

Du kan utgå från p5.c och skapa p6.c eller skriva programmet från grunden. Så här skall en exempelkörning av programmet se ut:

$ gcc p6.c
$ ./a.out 40 12
gcd(40, 12) = 4

Använd printf() för utskriften. Minns att %d är styrkoden för heltal och %s är styrkoden för strängar.

Tips på jämförelseoperatorer:

a == b // sant om a och b innehåller samma värde
a != b // sant om a och b inte innehåller samma värde
a < b // sant om a:s värde är strikt mindre än b:s värde
a > b // sant om a:s värde är strikt större än b:s värde

Boolesk algebra i C:

!a   // sant om a är falskt
a && b // sant om både a och b är sanna
a || b // sant om a och/eller b är sanna/sant

Vi kan nu beskiva ytterligare C-operatorer i termer av de vi redan sett:

 • a <= b är logiskt ekvivalent med a < b || a == b
 • a >= b är logiskt ekvivalent med a > b || a == b
 • a != b är logiskt ekvivalent med !(a == b) alternativt a < b || a > b
 • a == b är logiskt ekvivalent med !(a < b || a > b) alternativt !(a < b) && !(a > b)

Tips på sätt att manipulera numeriska variabler:

 • a = a - 1 ändrar värdet på a till 1 mindre än vad det var innan
 • a -= 1 är ekvivalent med ovanstående
 • a-- och --a minskar värdet på a med 1 på samma sätt, men har subtila skillnader – tills vidare bör du enbart använda dem för sido-effekter (om alls!)
 • Motsvarande finns för addition += och ++
 • *= och /= existerar även för multiplikation och division

Frivilliga extrauppgifter:

 1. Detektera att programmet används korrekt – exakt två positiva tal skickas in
 2. Utöka programmet med stöd för hantering av negativa tal

2.10 Kontrollera om en sträng är ett tal   redovisas

Nu har det blivit dags för oss att skriva vår första funktion (förutom main()-funktionen då) – vilket vi kommer att ägna oss åt under nästa labb. Vi skall skriva funktionen is_number() som tar emot en sträng (char *) och returnerar en boolean (bool) – true om den inskickade strängen är ett positivt eller negativt tal, annars false.

Av historiska skäl måste stöd för booleaner inkluderas explicit i C på följande sätt:

#include <stdbool.h>
%23include%20%3Cstdbool.h%3E%0A

Genom detta bibliotek får du tillgång till datatypen bool samt konstanterna true och false. (Nästan alla värden i C går att konvertera till sanningsvärden, även om det ofta inte är semantiskt vettigt. 0 är falskt och alla andra värden är sanna. Konverteringen sker automatiskt, så bool b = 1; är logiskt ekvivalent med bool b = true; även om det är vansinnig kod att skriva.)

Skapa en ny fil temp.c med en tom main()-funktion med kommandoradsargumenten i (du kan kopiera texten från högre upp på denna sida). Inkludera stdlib.h, stdio.h och stdbool.h med #include-direktivet. Ovanför main()-funktionen, skriv in följande:

bool is_number(char *str)
{
 return false;
}
bool%20is_number%28char%20%2Astr%29%0A%7B%0A%20%20return%20false%3B%0A%7D%0A

Du har nu deklarerat en funktion, is_number(), som tar emot en sträng och returnerar ett sanningsvärde – ett booleskt värde (aka “en boolean”). Funktionens kropp är just nu tom, så när som på satsen return false, vilket innebär att funktionen alltid svarar med falskt. Detta är en s.k. dummy eller stub, dvs. en funktion vars existens är explict men vars implementation ännu inte är skriven. Den innehåller bara minimalt med kod för att den skall vara legal enligt C-kompilatorn, och då är vi konservativa, dvs. ingen sträng är ett tal. Som kropp i main() kan vi skriva följande:

if (argc > 1 && is_number(argv[1]))
{
 printf("%s is a number\n", argv[1]);
}
else
{
 if (argc > 1)
 {
  printf("%s is not a number\n", argv[1]);
 }
 else
 {
  printf("Please provide a command line argument!\n");
 }
}
if%20%28argc%20%3E%201%20%26%26%20is_number%28argv%5B1%5D%29%29%0A%7B%0A%20%20printf%28%22%25s%20is%20a%20number%5Cn%22%2C%20argv%5B1%5D%29%3B%0A%7D%0Aelse%0A%7B%0A%20%20if%20%28argc%20%3E%201%29%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20printf%28%22%25s%20is%20not%20a%20number%5Cn%22%2C%20argv%5B1%5D%29%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20else%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20printf%28%22Please%20provide%20a%20command%20line%20argument%21%5Cn%22%29%3B%0A%20%20%7D%0A%7D%0A

Pröva nu att kompilera och köra programmet:

$ gcc temp.c
$ ./a.out 42
42 is not a number
$ _

Perfekt! Nu har vi något som “fungerar” men som gör fel, och vår uppgift nu är att modifiera detta program tills det gör rätt.

Det är viktigt att alltid ha ett fungerande program så att det går att experimentera sig fram till en lösning. Så arbetar såväl nybörjade som experter – ingen tycker att det är en bra idé att skriva 10 rader kod mellan varje kompilering, även om värdet på 10 varierar mellan personer och ofta stiger något med erfarenhet med den aktuella kodbasen.

En sträng i C är en array av tecken och varje tecken representeras som ett heltal (ASCII-värdet för tecknet). Sist i en välformad sträng kommer ett s.k. “nulltecken”, som har värdet 0, och som avser att “nu är strängen slut”. Strängen "Hej" i C innehåller alltså 4 tecken: ['H', 'e', 'j', '\0'] (skrivet som en array av teckenliteraler) eller [72, 101, 106, 0] (skrivet som en array av ASCII-värden).

Ett enkelt sätt att kontrollera om en sträng är ett (hel)tal är att inspektera om varje tecken i strängen är en siffa (0-9), förutom det första tecknet som också kan vara ett minustecken -.

 • Funktionen strlen() i biblioteket string.h (#include <string.h>) returnerar längden av en sträng (med eller utan nulltecknet? Utforska!)
 • Funktionen isdigit() i biblioteket ctype.h testar om ett enskilt tecken är en siffra
 • Implementera testet med hjälp av en loop från i=0 till längden av strängen (utan nulltecknet)
 • Minns att str[42] läser ut det 43:e tecknet från arrayen str

Nu har du nog med information för att skriva programmet! När du fått det att fungera, kopiera funktionen (och import-satser) över in i p6.c och använd funktionen för att kontrollera att kommandoradsargumenten är heltal. Lägg också in en kontroll att de inte är negativa (dvs. tal >= 0). Denna kontroll skall inte ske i is_number() eftersom is_number() stöder negativa tal.

Om funktioners ordning i filen

Som du har märkt har du blivit instruerad att placera funktioner högre upp i filen än där de anropas. C-kompilatorn läser filen i radordning, och om den inte först har sett en funktions deklaration så kan den inte kontrollera att anropen till den är korrekta, till exempel med avseende på antalet parametrar. Redan i nästa labb skall vi se hur man kan komma runt detta med så-kallade header-filer.

Om return-satsen

Alla funktioner i C vars returtyp inte är void måste returnera ett värde explicit med hjälp av return-satsen, varvid funktionen omedelbart avbryts. Det är därmed tillåtet för en funktion att ha flera return-satser utan att det blir tveksamt vad funktionen returnerar. Även funktioner vars returtyp är void kan ha en “tom” return-sats: return;. Detta avbryter funktionen men returnerar inget värde.

Felaktigt användande av return kan leda till död kod, dvs. kod som aldrig kommer att utföras, t.ex.:

int dead_code_example()
{
 return 17; // Här avbryts funktionen
 puts("This string will never be printed"); // denna rad körs aldrig
}
int%20dead_code_example%28%29%0A%7B%0A%20%20return%2017%3B%20%2F%2F%20H%C3%A4r%20avbryts%20funktionen%0A%20%20puts%28%22This%20string%20will%20never%20be%20printed%22%29%3B%20%2F%2F%20denna%20rad%20k%C3%B6rs%20aldrig%0A%7D%0A

Det är viktigt att hitta död kod och ta bort den av flera skäl – inte minst säkerhet!

Du kan använda M-i för att navigera till vilken funktion som helst i filen. Pröva!

2.11 Extrauppgifter

För dig som är tidigt färdig eller känner att du vill arbeta mer med materialet.

2.11.1 Egen isdigit

Du kan implementera din egen isdigit() genom att kontrollera att det inskickade tecknet c är '0' <= c && c <= '9'. Notera skillnaden mellan '0' som är tecknet ’0’, och 0 som är heltalet 0. Glöm inte att ta bort importen av ctype.h eller döpa din funktion (t.ex. till is_digit()) så att namnet inte krockar med ctype.h:s funktion.

Observera: du måste skriva din isdigit() ovanför is_number().

2.11.2 Fibonacci

Skriv ett program fib.c som skriver ut de första N talen i Fibonacciserien. N skickas in som ett kommandoradsargument som vanligt.

$ gcc fib.c
$ ./a.out 10
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34
$ _

Fibonacciserien definieras så här:

fib(0) = 0
fib(1) = 1
fib(i) = fib(i-1) + fib(i - 2) om i >= 2

Som synes är definitionen av fib() rekursiv – men vi skall implementera den med hjälp av en loop. Använd två variabler a och b som sätts till 0 respektive 1.

För att räkna ut fib(3), utför följande beräkning i en loop:

 1. räkna ut summan av a och b
 2. sätt a till värdet på b
 3. sätt b till summan i (1)
 4. skriv ut b

För att räkna ut fib(4) kan vi fortsätta på samma sätt eftersom a innehåller värdet på fib(2) och b innehåller värdet på fib(3), etc.

Generalisera detta i en loop så att det går att räkna ut godtyckliga Fibonaccital.

2.12 Heltalsvariablernas ändlighet

Här behandlas den “vita lögnen” ovan om “en typ för heltal […]”.

Hittills har vi använt typen int som en heltalsvariabel. Under programmets körning sparas en int som ett binärt tal i ett utrymme som är lika stort som ett maskinord, dvs. 32 eller 64 bitar beroende på vilken typ av dator man sitter på. Antalet bitar styr (naturligtvis) hur stora tal som ryms i variabeln. En 32-bitars int har som maxvärde 2^31-1 och minvärde -2^31.

 • Hur stor är en int på datorn du sitter på? Du kan pröva detta genom att lägga till #include <limits.h> överst i filen och sedan göra printf("%d\n%d\n", INT_MIN, INT_MAX);
 • En unsigned int har endast positiva värden och
 • Pröva vad som händer om du sparar ett för stort tal i en heltalsvariabel! (T.ex. genom att räkna ut ett för stort tal med fib-programmet.)

Datatypen long rymmer större tal (se LONG_MAX).

I modern C använder vi ofta datatyper vars storlek är garanterad oavsett vilken plattform vi sitter på. Om du inkluderar #include <stdint.h> i dina program får du tillgång till typer som:

 • int64_t ett heltal som är garanterat att vara 64 bitar stort
 • uint64_t ett “unsigned” heltal som är garanterat att vara 64 bitar stort (och alltså bara sparar positiva tal)
 • int8_t ett heltal som är garanterat att vara 8 bitar stort
 • etc.

Liknande gäller för flyttal. Analogt med int och long finns float och double, samt ytterligare bibliotek för flyttalsberäkningar enligt olika standarder.

3 Labb 2: I/O och funktioner

3.1 Varningar

Från och med den här labben kommer vi att använda flaggan -Wall (show all warnings) varje gång vi kompilerar. Det berättar för kompilatorn att den ska ge varningar för fler saker än vanligt. Var vaksam om du får en varning från kompilatorn. Även om felet inte alltid ligger precis där kompilatorn varnar så betyder en varning att någonting är fel i programmet, eller borde skrivas om. Om man tar för vana att inte fixa “ofarliga varningar” kommer det att vara svårare att hitta “de farliga varningarna” i allt mummel som kompilatorn spottar ur sig. (Läs mer om att kompilera C-program här!)

Goda vanor är enklast att etablera om man tar de till sig redan från start: Åtgärda alltid varningar innan du går vidare.

3.2 Debugging

Ingen människa skriver felfria program direkt. Ibland kan ett program kompilera men ändå göra fel eller krascha, och det är inte alltid lätt att hitta vad som orsakar en bugg. Ett verktyg som kan användas för att hitta buggar i ett körande program kallas för en “debugger” (på stolpig svenska kallas de ibland för “avlusare”). Program skrivna i C kan “debuggas” med programmet gdb (eller lldb om du kör på OS X).

Här finns en en kort screencast om gdb som du bör se vid tillfälle, samt en lathund som går igenom hur gdb fungerar. Om du stöter på en bugg och vill prova att använda gdb redan på den här labben kan du be en assistent om hjälp.

3.3 Uppvärmning: Fizz Buzz

Fizz Buzz är en klassisk programmeringsövning som går ut på att implementera leken “Fizz Buzz” där man sitter i en ring och räknar uppåt från 1. Den som börjar börjar säger 1, och nästa person säger 2, etc. – men alla tal som är delbara med 3 ersätts med “Fizz”, alla tal som är delbara med 5 ersätts med “Buzz” och alla tal som är delbara med både 3 och 5 med “Fizz Buzz”.

Skriv ett program som räknar från 1 till ett på kommandoraden angivet tal på detta sätt:

$ gcc -Wall fizzbuzz.c
$ ./a.out 16
1, 2, Fizz, 4, Buzz, Fizz, 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, Fizz Buzz, 16
$ _

Strukturera programmet så här:

 1. En main()-funktion som läser in ett tal T som ett kommandoradsargument (se föregående labb)
 2. En loop i main()-funktionen som räknar från 1 till T
 3. En funktion void print_number(int num) som anropas för varje T och skriver /T_, Fizz, Buzz eller Fizz Buzz
 4. Fundera på hur du skall göra för att inte ha något sista avslutande ,-tecken

Tips: i C är modulo-operatorn %, dvs. 10 % 5 = 0 och 10 % 3 = 1.

3.4 I/O

I/O – input/output – är en viktig del av många program, och ibland knepigt beroende på hur långt ned i mjukvarustacken man befinner sig. Ju närmare hårdvaran – desto lägre abstraktionsnivå erbjuds, vilket tvingar oss att tänka på fler detaljer.

Vi skall börja med att implementera en generell rutin för att ställa en fråga och läsa in ett svar i form av ett heltal. Vi kommer att göra det i ett antal delsteg som förbättrar programmet på ett antal sätt, och därigenom illustrera en vanlig programmeringsprocess.

Börja med att skapa filen ioopm/lab2/utils.c – vi skall jobba med den idag. Den skall inkludera stdio.h, som är C:s standardbibliotek för I/O-funktioner.

3.4.1 Del 1: ask_question_int()

Tillägg i utils.c.

Funktionen scanf() fungerar analogt med printf() men för inläsning av data, inte utskrift. Följande två rader visar hur man kan deklarera en heltalsvariabel result och sedan läsa in ett heltal från terminalen och spara i variabeln:

int result;
scanf("%d", &result);
int%20result%3B%0Ascanf%28%22%25d%22%2C%20%26result%29%3B%0A

Observera &-tecknet före result ovan! Det är den så-kallade adresstagningsoperatorn som returnerar adressen till en plats i minnet. Alltså, result är en int (enligt vår deklaration) men &result har typen int * vilket betyder adressen till en plats i minnet där det finns en int. Detta är en så-kallad pekare, och vi skall få anledning att återkomma till pekare tusentals gånger under kursen. Nu räcker det med att veta att alla anrop till scanf() måste innehålla adresser till platser i minnet där resultaten av en inläsning skall läggas. Om vi t.ex. vill läsa in tre tal:

int first;
int second;
int third;
scanf("%d %d %d", &first, &second, &third);
int%20first%3B%0Aint%20second%3B%0Aint%20third%3B%0Ascanf%28%22%25d%20%25d%20%25d%22%2C%20%26first%2C%20%26second%2C%20%26third%29%3B%0A

Funktionen scanf() har väldigt många olika möjligheter och “features” som vi inte hinner gå in på här – vi uppmuntrar att du bläddrar genom manualsidan för scanf() och dess syskonfunktioner för att bilda dig en uppfattning (man scanf, men inte under labben).

Nu kan vi skriva en funktion ask_question_int() som tar en sträng (char *) som indata, skriver ut strängen på terminalen, läser in ett heltal, och returnerar det. Signaturen för ask_question_int() skall följaktigen vara:

int ask_question_int(char *question)
int%20ask_question_int%28char%20%2Aquestion%29%0A

(Strikt sett är question inte en del av signaturen – det är bara ett internt namn på det inskickade argumentet och kan fritt döpas om utan att det påverkar användare av funktionen.)

Vi är nu redo att skriva vår första implementation av funktionen.

Innan det finns en main()-funktion i denna fil måste du kompilera med flaggan -c för att tala om för kompilatorn att du inte försöker skapa ett körbart program. Vi återkommer till denna flagga senare under kursen. (Du kan också lägga till en main()-funktion som vi gör nedan.)

int ask_question_int(char *question)
{
 printf("%s\n", question);
 int result = -1; // godtyckligt valt nummer
 scanf("%d", &result);
 return result;
}
int%20ask_question_int%28char%20%2Aquestion%29%0A%7B%0A%20%20printf%28%22%25s%5Cn%22%2C%20question%29%3B%0A%20%20int%20result%20%3D%20-1%3B%20%2F%2F%20godtyckligt%20valt%20nummer%0A%20%20scanf%28%22%25d%22%2C%20%26result%29%3B%0A%20%20return%20result%3B%0A%7D%0A

För enkelhets skull lägger vi till en main()-funktion som kan testa vårt program. Senare kommer vi att ta bort den. Syftet med utils.c är nämligen att vi skall skapa några grundläggande funktioner i ett bibliotek som kommer att återanvändas i inlämningsuppgifterna senare.

int main(void)
{
 int tal;

 tal = ask_question_int("Första talet:");
 printf("Du skrev '%d'\n", tal);

 tal = ask_question_int("Andra talet:");
 printf("Du skrev '%d'\n", tal);

 return 0;
}
int%20main%28void%29%0A%7B%0A%20%20int%20tal%3B%0A%0A%20%20tal%20%3D%20ask_question_int%28%22F%C3%B6rsta%20talet%3A%22%29%3B%0A%20%20printf%28%22Du%20skrev%20%27%25d%27%5Cn%22%2C%20tal%29%3B%0A%0A%20%20tal%20%3D%20ask_question_int%28%22Andra%20talet%3A%22%29%3B%0A%20%20printf%28%22Du%20skrev%20%27%25d%27%5Cn%22%2C%20tal%29%3B%0A%0A%20%20return%200%3B%0A%7D%0A

Kompilera och kör programmet! Testa med följande input och notera vad resultatet blir:

 • 1 och 1
 • 1a och 1
 • 1 och 1a
 • a och 42

Inläsning från tangentbordet i C fungerar genom en tangentbordsbuffert som du kan tänka på som en sträng i datorns minne. scanf()-funktionen ovan förväntar sig ett heltal (styrkoden %d – tänk digits) vilket betyder att inläsningen av 1a slutar vid 1, så att a\n lämnas kvar i minnet (observera radbrytningstecknet \n). Vid nästa inläsning finns a\n kvar i bufferten och eftersom scanf() läser rad för rad kommer scanf inte att kunna läsa in något tal.

Vår ask_question_int() behöver bli lite smartare: vi måste kontrollera vad scanf() lyckas med.

Returvärdet från scanf() är så många inläsningar som scanf() lyckades med. I vårt fall försöker vi bara göra en (en styrkod %d) så om scanf() returnerar 1 vet vi att inläsningen är lyckad.

Intuitivt kanske man kan tycka att följande funktion borde lösa problemet:

int ask_question_int(char *question)
{

 int result = -1;

 do
 {
  printf("%s\n", question);
 }
 while (scanf("%d", &result) != 1);

 return result;
}
int%20ask_question_int%28char%20%2Aquestion%29%0A%7B%0A%0A%20%20int%20result%20%3D%20-1%3B%0A%0A%20%20do%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20printf%28%22%25s%5Cn%22%2C%20question%29%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20while%20%28scanf%28%22%25d%22%2C%20%26result%29%20%21%3D%201%29%3B%0A%0A%20%20return%20result%3B%0A%7D%0A

Det gör den inte, och problemet ligger i att en misslyckad scanf() inte tömmer tangentbordsbufferten (vi har ju bara bett om att läsa till och med nästa tal – inte det som kommer efter). Nästa varv i loopen i detta program är alltså dömt att misslyckas. Det betyder att om vi skriver in 1a med detta program kommer programmet att köra för evigt!

Det finns ingen bästa lösning på detta problem, men en möjlig lösning som är både vettig och enkel är att kasta bort resten av den inlästa raden. Dvs. om du skriver in 1a..., läses 1 in, och a... kastas bort oavsett vad som är i ....

Vi kan tömma tangentbordets buffer så här:

int c;
do
{
 c = getchar();
}
while (c != '\n');
int%20c%3B%0Ado%0A%7B%0A%20%20c%20%3D%20getchar%28%29%3B%0A%7D%0Awhile%20%28c%20%21%3D%20%27%5Cn%27%29%3B%0A

Denna loop tar tecken från terminalen, ett efter ett, tills den läser ett \n. På så vis töms tangentbordets buffert. Vi kan nu skriva en fungerande ask_question_int():

int ask_question_int(char *question)
{

 int result = 0;
 int conversions = 0;
 do
  {
   printf("%s\n", question);
   conversions = scanf("%d", &result);
   int c;
   do
    {
     c = getchar();
    }
   while (c != '\n');
   putchar('\n');
  }
 while (conversions < 1);
 return result;
}
int%20ask_question_int%28char%20%2Aquestion%29%0A%7B%0A%0A%20%20int%20result%20%3D%200%3B%0A%20%20int%20conversions%20%3D%200%3B%0A%20%20do%0A%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20printf%28%22%25s%5Cn%22%2C%20question%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20conversions%20%3D%20scanf%28%22%25d%22%2C%20%26result%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20int%20c%3B%0A%20%20%20%20%20%20do%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20c%20%3D%20getchar%28%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20while%20%28c%20%21%3D%20%27%5Cn%27%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20putchar%28%27%5Cn%27%29%3B%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20while%20%28conversions%20%3C%201%29%3B%0A%20%20return%20result%3B%0A%7D%0A

Ändra gärna while (c != '\n'); till while (c != '\n' && c != EOF);. Den andra villkoret betyder att c inte skall vara specialtecknet som avser att en fil är slut – End Of File. Det hanterar inmatning som avslutas utan att det kommer en ny rad sist.

Funktionen blir enklare att läsa och förstå om du flyttar ut den inre loopen (den som tömmer tangentbordets buffert) till en egen funktion med ett bra namn, till exempel clear_input_buffer().

3.4.2 Del 2: Inläsning av en sträng

Tillägg i utils.c.

Vi har nu sett ett exempel på inläsning av ett heltal. Låt oss nu läsa in en sträng istället. Vi skall skriva ask_question_string() med motsvarande beteende – men denna gång skall vi inte tillåta den tomma strängen. Något som gör denna funktion mycket svårare att skriva är att strängar inte har en fix storlek. Om vi skall använda scanf() för att läsa in en sträng måste vi skicka med adressen till en plats i minnet där resultatet skall sparas, analogt med inläsning av heltal. Ett klassiskt säkerhetshål i C är s.k. “buffer exploits” som i stort går ut på att mata in för långa strängar i ett program så att de inte ryms i buffrarna och spiller över in i programmets övriga minne. Ta därför alltid för vana när du läser in data i ett C-program att enbart använda funktioner som låter dig ange hur många tecken som ryms på den plats där det inlästa datat skall sparas!

Här är en regelvidrig (och dessutom felaktig – testa själv) inläsningsfunktion som absolut aldrig får användas. Här använder vi en array med 255 tecken som inläsningsbuffert (vi har alltså plats för 254 tecken + null-tecknet), och använder oss av två hjälpfunktioner för att kontrollera strängens längd (strlen()) och skapa en kopia av den inlästa strängen som vi returnerar (strdup()):

#include <string.h>

char *ask_question_string(char *question)
{

 char result[255]; // <-- bufferstorlek 255
 do
  {
   printf("%s\n", question);
   scanf("%s", result); // <-- scanf vet ej bufferstorlek! (inläsning av >254 tecken möjligt!)
  }
 while (strlen(result) == 0);
 return strdup(result);
}
%23include%20%3Cstring.h%3E%0A%0Achar%20%2Aask_question_string%28char%20%2Aquestion%29%0A%7B%0A%0A%20%20char%20result%5B255%5D%3B%20%2F%2F%20%3C--%20bufferstorlek%20255%0A%20%20do%0A%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20printf%28%22%25s%5Cn%22%2C%20question%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20scanf%28%22%25s%22%2C%20result%29%3B%20%2F%2F%20%3C--%20scanf%20vet%20ej%20bufferstorlek%21%20%28inl%C3%A4sning%20av%20%3E254%20tecken%20m%C3%B6jligt%21%29%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20while%20%28strlen%28result%29%20%3D%3D%200%29%3B%0A%20%20return%20strdup%28result%29%3B%0A%7D%0A

Nu skall du skriva en funktion som tar emot en buffert (i form av en sträng, char *), en storleksangivelse för bufferten i form av ett heltal och som läser in en sträng i bufferten. Det avslutande '\n'-tecknet skall inte vara med i strängen som returneras. Funktionens signatur skall vara:

int read_string(char *buf, int buf_siz)
int%20read_string%28char%20%2Abuf%2C%20int%20buf_siz%29%0A

Där returvärdet är antalet inlästa tecken, alltså hur många av de buf_siz tecknen i buf som faktiskt används, förutom null-tecknet. Valida värden är alltså [0..buf_siz-1].

Att läsa in en sträng är väldigt likt att tömma tangentbordsbufferten som vi gjorde ovan, med den lilla skillnaden att vi sparar det vi läste in i buf. Vidare måste vi:

 1. Lägga till en räknare för hur många tecken vi läst in
 2. Se till att räknarens värde inte överstiger buf_siz-1
 3. Se till att strängen vi läser in blir korrekt nullterminerad

Som du kanske minns från föregående labb är en sträng en array av tecken som slutar med tecknet '\0'. Eftersom detta tecken också tar upp en plats i strängen får vi inte läsa in buf_siz tecken utan högst buf_siz-1 tecken. Genom att skriva '\0' sist i strängen har vi markerat dess slut. Alltså: om vi har läst in 5 tecken i en buffert buf skall vi sätta buf[5] = '\0'; dvs. skriva '\0' på den sjätte platsen i buf. Om buf endast hade längden 5 hade vi fått sluta läsa in efter 4 tecken så att vi kunde göra buf[4] = '\0'.

Om vi lyckas läsa hela vägen till det sista '\n'-tecknet behöver vi inte tömma tangentbordets buffer. Om vår inläsningsbuffer tar slut först, dock, så skall vi tömma tangentbordets buffer på samma sätt om vi gjorde i ask_question_int().

Här är en enkel main()-funktion som du kan använda för att testa ditt program:

int main(void)
{
  int buf_siz = 255;
  int read = 0;
  char buf[buf_siz];

  puts("Läs in en sträng:");
  read = read_string(buf, buf_siz);
  printf("'%s' (%d tecken)\n", buf, read);

  puts("Läs in en sträng till:");
  read = read_string(buf, buf_siz);
  printf("'%s' (%d tecken)\n", buf, read);

  return 0;
}
int%20main%28void%29%0A%7B%0A%20%20%20%20int%20buf_siz%20%3D%20255%3B%0A%20%20%20%20int%20read%20%3D%200%3B%0A%20%20%20%20char%20buf%5Bbuf_siz%5D%3B%0A%0A%20%20%20%20puts%28%22L%C3%A4s%20in%20en%20str%C3%A4ng%3A%22%29%3B%0A%20%20%20%20read%20%3D%20read_string%28buf%2C%20buf_siz%29%3B%0A%20%20%20%20printf%28%22%27%25s%27%20%28%25d%20tecken%29%5Cn%22%2C%20buf%2C%20read%29%3B%0A%0A%20%20%20%20puts%28%22L%C3%A4s%20in%20en%20str%C3%A4ng%20till%3A%22%29%3B%0A%20%20%20%20read%20%3D%20read_string%28buf%2C%20buf_siz%29%3B%0A%20%20%20%20printf%28%22%27%25s%27%20%28%25d%20tecken%29%5Cn%22%2C%20buf%2C%20read%29%3B%0A%0A%20%20%20%20return%200%3B%0A%7D%0A

Notera att read_string() inte returnerar den inlästa strängen – genom att main()-funktionen delat adressen till buf-arrayen med read_string() kan den senare skicka data tillbaka till den förra genom att skriva i arrayen.

Pröva med långa strängar, korta strängar, med och utan mellanslag, en lång följd av en kort, en kort följd av en lång, etc. Notera att första varje anrop till read_string() använder samma buffert, dvs. den andra inläsningen skriver över innehållet som var inläst av den första inläsningen. Detta är i sig inget problem, men kan kanske hjälpa dig att förstå varför du kan få rester av gammal input i din sträng om du gör fel.

3.4.3 Del 3: ask_question_string()

Tillägg i utils.c.

Nu när vi har en read_string()-funktion är det enkelt att implementera en ask_question_string(). Gör det, och använd returvärdet från read_string() för att fånga tomma strängen (vars längd är 0) och i så fall upprepa frågan på samma sätt som ask_question_int().

Funktionen ask_question_string() går i stort sett att extrahera från det första försöket att implementera ask_question_string() men skall ha signaturen:

char *ask_question_string(char *question, char *buf, int buf_siz)
char%20%2Aask_question_string%28char%20%2Aquestion%2C%20char%20%2Abuf%2C%20int%20buf_siz%29%0A

Senare under kursen skall vi se hur vi kan ändra så att signaturen för funktionen blir

char *ask_question_string(char *question)
char%20%2Aask_question_string%28char%20%2Aquestion%29%0A

genom att skapa ett dynamiskt allokerat minnesutrymme i vilket vi kan spara den inlästa strängen.

3.5 Gör om utils.c till ett “riktigt bibliotek”

Nu skall vi skapa vår första header-fil! Skapa utils.h i samma katalog som utils.c och flytta dit samtliga funktionsprototyper från utils.c. I utils.h borde det nu alltså åtminstone stå:

#include <stdbool.h>
int read_string(char *buf, int buf_siz);
bool is_number(char *str);
int ask_question_int(char *question);
char *ask_question_string(char *question, char *buf, int buf_siz);
%23include%20%3Cstdbool.h%3E%0Aint%20read_string%28char%20%2Abuf%2C%20int%20buf_siz%29%3B%0Abool%20is_number%28char%20%2Astr%29%3B%0Aint%20ask_question_int%28char%20%2Aquestion%29%3B%0Achar%20%2Aask_question_string%28char%20%2Aquestion%2C%20char%20%2Abuf%2C%20int%20buf_siz%29%3B%0A

Som första rader i utils.h skriv

#ifndef __UTILS_H__
#define __UTILS_H__
%23ifndef%20__UTILS_H__%0A%23define%20__UTILS_H__%0A

och som sista rader skriv

#endif
%23endif%0A

(alternativt skriv bara #pragma once högst upp i utils.c!)

Vi återkommer till dessa magiska instruktioner senare. Om du är nyfiken – kolla i kurslitteraturen, sök på nätet, eller fråga en assistent!

Lägg till #include "utils.h" i utils.c – notera "..." istället för <...>.

Passa också på att ta bort main()-funktione ur utils.c. Nu har vi ett “riktigt bibliotek” som kan inkluderas av program som behöver komma åt hjälpfunktionerna.

3.6 Applikation: Gissa talet   redovisas

Nu skall vi skapa programmet guess.c som använder sig av våra två ask_-funktioner. Interaktion med programmet skall se ut så här:

$ gcc -Wall guess.c
$ ./a.out
Skriv in ditt namn:
Tobias
Du Tobias, jag tänker på ett tal ... kan du gissa vilket?
0
För litet!
1000
För stort!
500!
För stort!
... (osv)
För litet!
42
Bingo!
Det tog Tobias 12 gissningar att komma fram till 42
$ _

Om man tar mer än 15 gissningar på sig skall programmet skriva ut:

...
Nu har du slut på gissningar! Jag tänkte på 42!
$ _

Programmet skall alltså:

 1. Slumpa fram ett tal T (med hjälp av funktionen random() i stdlib.h)
 2. Fråga efter användarens namn N
 3. Skriva ut “Du N, jag tänker på ett tal kan du gissa vilket?”
 4. I en loop, läsa in tal från användaren och skriva ut “För litet!” eller “För stort!” eller “Bingo!”
 5. Vid bingo, skriv ut “Det tog N G gissningar att komma fram till T
 6. Om G når 15, skriva ut “Nu har du slut på gissningar! Jag tänkte på T!”

På vissa maskiner fungerar rand() bättre än random(). Den senare är en del av POSIX, den förra är en del av C:s standardbibliotek. Jag har låtit mig förstå att rand()-funktionen har problem, men på kursen fungerar den fint!

Funktionen random() i stdlib.h returnerar ett slumptal som kan vara mycket stort. För att skapa ett slumptal mellan 0 och N kan du använda modulo:

random() % 1024 // slumptal mellan 0 och 1023
random%28%29%20%25%201024%20%20%2F%2F%20slumptal%20mellan%200%20och%201023%0A

Programmet använder naturligtvis funktionerna från utils.c, utefter den beskrivning som finns i utils.h. Importera dem i guess.c så här:

#include "utils.h"
%23include%20%22utils.h%22%0A

Om när du kompilerar – ange båda källkodsfilerna:

$ gcc -Wall utils.c guess.c

Om du har glömt att ta bort main()-funktionen från utils.c kommer detta inte att fungera eftersom det då finns två main()-funktioner, vilket är tvetydigt och därför inte är tillåtet!

Angående slumptal

Om man vill använda slumptal i produktion är det bra att initiera slumptalsgeneratorn. Detta görs genom att anropa funktionen srandom() med (alt. srand() om du använde rand() istf. random()) ett s.k. seed, dvs. input till en funktion som ser till att datorn producerar hyggligt slumpvisa tal. Denna funktion anropas en gång i programmet, t.ex. i main() med något “slumpvist” värde, t.ex. antalet sekunder sedan midnatt första januari 1970. Alltså så här:

#include <stdlib.h>
#include <time.h>

...

srandom(time(NULL)); /// initialize randomness -- call once per program run
...
int r = rand(); /// generate a random value
%23include%20%3Cstdlib.h%3E%0A%23include%20%3Ctime.h%3E%0A%0A...%0A%0Asrandom%28time%28NULL%29%29%3B%20%2F%2F%2F%20initialize%20randomness%20--%20call%20once%20per%20program%20run%0A...%0Aint%20r%20%3D%20rand%28%29%3B%20%2F%2F%2F%20generate%20a%20random%20value%0A

Observera att en upplösning på 1 sekund inte är mycket att hänga i julgranen! Om du skriver ett program som skriver ut ett slumptal och kör det två gånger samma sekund får du samma “slumptal”.

Jag rekommenderar att du inte använder srandom() (srand()) på kursen eftersom det gör det svårare att felsöka ditt program om du t.ex. inte kan lita på gissa-talet-programmet stabilt drar 4711 ur hatten varje gång…

Läs mer om generering av slumptal på t.ex. Wikipedia.

3.7 Extrauppgifter

För dig som är tidigt färdig eller känner att du vill arbeta mer med materialet.

3.7.1 Implementera om ask_question_int()

Implementera om ask_question_int() i termer av read_string() och den is_number() som du implementerade på föregående labb.

Du skall alltså använda read_string() för att läsa in en sträng, och sedan is_number() för att verifiera att den inlästa strängen faktiskt är ett tal.

Om du lägger till is_number() i utils.c har du utökat ditt utility-bibliotek!

3.7.2 Implementera ask_question_float()

Implementera funktione ask_question_float() i termer av read_string() och en is_float() som du själv måste skriva. Du kan utgå från is_number() men också tillåta förelkomsten av en punkt . någonstans i strängen. Funktionen atof() i ctype.h vet hur man omvandlar en sträng till ett flyttal.

3.7.3 Enkel aritmetikdrillare

Skriv ett enkelt program som ett enkelt artitmetiskt uttryck på formatet

\(tal_1 \odot tal_2 = ?\)

Där \(tal_1\) och \(tal_2\) är framslumpade tal i intervallet \([1,1024]\) och \(\odot\) är en framslumpad operator i mängden \(\{+, -, *, /\}\).

Användaren skall mata in tal och programmet kontrollerar att det inmatade talet är korrekt.

En rolig utökning av denna uppgift är att tillåta att användaren svarar fyrahundratjugosju istället för 427. Du kan implementera detta på två sätt:

 1. implementera en funktion som konverterar heltal till dess textuella motsvarighet. Du kan sedan använda funktionen strcmp() från string.h för att göra jämförelsen.
 2. implementera en funktion som konverterar från ett heltals textuella motsvarighet till heltalet, dvs. från två till 2. Du kan nu använda ==-operatorn för att göra jämförelsen.

Notera att strcmp()-funktionen tar emot två strängar och returnerar 0 om de är lika. Dvs.:

char *str1 = "foo";
char *str2 = "bar";
if (strcmp(str1, str2) == 0)
{
 puts("Strängarna är lika");
}
else
{
 puts("Strängarna är inte lika");
}
char%20%2Astr1%20%3D%20%22foo%22%3B%0Achar%20%2Astr2%20%3D%20%22bar%22%3B%0Aif%20%28strcmp%28str1%2C%20str2%29%20%3D%3D%200%29%0A%7B%0A%20%20puts%28%22Str%C3%A4ngarna%20%C3%A4r%20lika%22%29%3B%0A%7D%0Aelse%0A%7B%0A%20%20puts%28%22Str%C3%A4ngarna%20%C3%A4r%20inte%20lika%22%29%3B%0A%7D%0A

4 Labb 3: Rekursion, Generalisering & Funktionspekare

Om du känner att du är stressad och har ont om tid – kan det ibland vara en god idé att pröva att gå direkt på funktionspekare, dvs. hoppa över början. Så går du tillbaka efter att du har redovisat.

4.1 Att arbeta med flera filer i Emacs

Att arbeta med fler än en fil i Emacs är lämpligt att göra genom att öppna flera windows i samma Emacs-fönster (eller frame med Emacs-termer). Nedan använder jag ordet frame för det som du normalt kallar för fönster, och ordet window för en del av en frame som visar en buffer med text.

emacs-frames-windows-buffers.png

Figure 1: Ett Emacs-frame med tre windows

För att återskapa ovanstående split i tre windows. Gör så här efter att du startat Emacs:

 1. C-x för att dela (det aktuella) window:et horizontellt
 2. C-x för att dela (det aktuella) window:et vertikalt

Navigera mellan de olika Emacs-window:arna så här: C-x , C-x , C-x och C-x .

Positionera dig längst ned (med kommandona ovan) och öppa utils.c med C-x C-f utils.c . Positionera dig i övre vänstre window:et ned (med kommandona ovan) och öppa tmp.c med C-x C-f tmp.c . Positionera dig i övre högra window:et och växla så att den visar samma buffert som någon av de andra window:arna med C-x b. Skriv sedan namnet på buffern (du kan använda tab för autocomplete) och tryck .

Om du gillar att ha många filer öppna i Emacs samtidigt kan du pröva att trycka till exempel C-x C-b för att lista alla öppna buffrar. Nu kan du navigera till den buffer du vill öppna med piltangenterna och trycka enter.

Om du vill stänga window:et som du står i: C-x 0. Om du vill stänga alla andra windows utom det du står i: C-x 1.

Två anledningar till att det inte är bra att köra emacs fil.c & flera gånger i terminalen är att det startar flera instanser av Emacs och:

 1. det åtgår en massa mer minne – \(N\) gånger för \(N\) instanser
 2. de olika instanserna är inte medvetna om varandra – och en fil som är öppen i flera instanser kan hamna i osynk

Ovanstående gäller inte bara Emacs utan generellt. På macOS med ett grafiskt Emacs kommer emacs fil.c & att öppna ett redan körande Emacs om ett sådant finns.

Om du föredrar att ha flera separata fönster öppet på skärmen kan du använda kommandot M-x make-frame för att öppna ett nytt fönster och sedan C-x C-f som vanligt för att öppna en fil i det fönstret.

4.2 Uppvärmning: strängfunktioner

Skapa ett program str.c.

Som du säkert minns är C:s strängtyp char *. Det betyder en adress till en plats i minnet där det finns lagrat ett eller fler tecken. Det är i de flesta avseenden ekvivalent med typen char [] som avser en array av ett eller fler tecken. Strängar innehåller ingen information om hur långa de är – istället används ett speciellt tecken som ett stopptecken: det s.k. null-tecknet som skrivs '\0'.

Om vi skriver char *str = "Guy Maddin, Winnipeg"; har vi skapat en sträng vars innehåll är 21 tecken. Om vi skriver detta som en array: ['G', 'u', 'y', ' ', 'M', 'a', 'd', 'd', 'i', 'n', ',', ' ', 'W', 'i', 'n', 'n', 'i', 'p', 'e', 'g', '\0']. Det enda sättet att ta reda på hur lång en sträng är är att “loopa igenom den” och leta efter null-tecknet.

4.2.1 Uppvärmningsuppgift 1: implementera en egen strlen()-motsvarighet

Implementera en funktion string_length() som tar som argument en sträng och returnerar ett heltal som avser hur många tecken som var i strängen. Du kan t.ex. använda en loop och en heltalsvariabel som räknare för att lösa uppgiften. För varje varv i loopen, gå ett steg längre “till höger” i arrayen, och leta efter ett '\0'-tecken. Antalet gångna steg är strängens längd.

Testa ditt program genom att jämföra dess output med strlen() som finns i string.h. Du kan t.ex. skriva så här:

int main(int argc, char *argv[])
{
 if (argc < 2)
 {
  printf("Usage: %s words or string", argv[0]);
 }
 else
 {
  for (int i = 1; i < argc; ++i)
  {
   int expected = strlen(argv[i]);
   int actual  = string_length(argv[i]);
   printf("strlen(\"%s\")=%d\t\tstring_length(\"%s\")=%d\n",
       argv[i], expected, argv[i], actual);
  }
 }
 return 0;
}
int%20main%28int%20argc%2C%20char%20%2Aargv%5B%5D%29%0A%7B%0A%20%20if%20%28argc%20%3C%202%29%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20printf%28%22Usage%3A%20%25s%20words%20or%20string%22%2C%20argv%5B0%5D%29%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20else%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20for%20%28int%20i%20%3D%201%3B%20i%20%3C%20argc%3B%20%2B%2Bi%29%0A%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20int%20expected%20%3D%20strlen%28argv%5Bi%5D%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20int%20actual%20%20%20%3D%20string_length%28argv%5Bi%5D%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20printf%28%22strlen%28%5C%22%25s%5C%22%29%3D%25d%5Ct%5Ctstring_length%28%5C%22%25s%5C%22%29%3D%25d%5Cn%22%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20argv%5Bi%5D%2C%20expected%2C%20argv%5Bi%5D%2C%20actual%29%3B%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%7D%0A%20%20return%200%3B%0A%7D%0A

Observera att för att skriva ut " inuti en sträng så måste vi “escape:a dem”, dvs. skriva dem som \". Tecknet \t står för tab.

Exempelkörning:

$ gcc -Wall str.c
$ ./a.out hej hopp
strlen("hej")=3  string_length("hej")=3
strlen("hopp")=4  string_length("hopp")=4
$ _

Ovan kan vi se att strlen() och string_length() ger samma svar för de ord vi skickade in vilket ger förhoppning om att string_length() är korrekt implementerad.

4.2.2 Uppvärmningsuppgift 2: implementera egna enkla print-satser

Analogt med hur vi har använt funktionen getchar() för att läsa in tecken för tecken kan vi använda funktionen putchar() för att skriva tecken för tecken. Om jag t.ex. har en sträng s kan jag skriva putchar(s[3]) för att skriva ut dess fjärde tecken.

 1. Implementera funktionen print() som tar en sträng och skriver ut den på terminalen (med hjälp av putchar()) fast utan avslutande radbrytning.
 2. Implementera println() – en egen motsvarighet till puts(), som tar en sträng och skriver ut den på terminalen (med hjälp av print()) med en avslutande radbrytning. Jämför med puts() i ditt program för att kontrollera att du gör rätt.
 3. Lägg till print() och println() i utils-biblioteket!

4.3 Rekursion i C

Du är bekant med rekursionsbegreppet sedan förut. Rekursion i C fungerar i stort sett likadant. I labb 1 var en extrauppgift att implementera ett program som skrev ut tal ur Fibonacci-serien på ett imperativt sätt. Nedan följer ett liknande program, som bara skriver ut det sista talet i serien och inte varenda tal på vägen dit. Målet med denna uppgift är att skriva om fib()-funktionen så att den blir rekursiv. Efter koden nedan kommer ett exempel som visar hur man kan skriva en annan imperativ funktion med rekursion.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/// Den intressanta delen av programmet
int fib(int num)
{
 int ppf = 0; // the two given fib values
 int pf = 1;

 for (int i = 1; i < num; ++i)
 {
  int tmp = pf;
  pf = ppf + pf;
  ppf = tmp;
 }

 return pf;
}

/// Den ointressanta main()-funktionen
int main(int argc, char *argv[])
{
 if (argc != 2)
 {
  printf("Usage: %s number\n", argv[0]);
 }
 else
 {
  int n = atoi(argv[1]);
  if (n < 2)
  {
   printf("fib(%d) = %d\n", n, n);
  }
  else
  {
   printf("fib(%s) = %d\n", argv[1], fib(n));
  }
 }
 return 0;
}
%23include%20%3Cstdio.h%3E%0A%23include%20%3Cstdlib.h%3E%0A%0A%2F%2F%2F%20Den%20intressanta%20delen%20av%20programmet%0Aint%20fib%28int%20num%29%0A%7B%0A%20%20int%20ppf%20%3D%200%3B%20%2F%2F%20the%20two%20given%20fib%20values%0A%20%20int%20pf%20%20%3D%201%3B%0A%0A%20%20for%20%28int%20i%20%3D%201%3B%20i%20%3C%20num%3B%20%2B%2Bi%29%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20int%20tmp%20%3D%20pf%3B%0A%20%20%20%20pf%20%3D%20ppf%20%2B%20pf%3B%0A%20%20%20%20ppf%20%3D%20tmp%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20return%20pf%3B%0A%7D%0A%0A%2F%2F%2F%20Den%20ointressanta%20main%28%29-funktionen%0Aint%20main%28int%20argc%2C%20char%20%2Aargv%5B%5D%29%0A%7B%0A%20%20if%20%28argc%20%21%3D%202%29%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20printf%28%22Usage%3A%20%25s%20number%5Cn%22%2C%20argv%5B0%5D%29%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20else%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20int%20n%20%3D%20atoi%28argv%5B1%5D%29%3B%0A%20%20%20%20if%20%28n%20%3C%202%29%0A%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20printf%28%22fib%28%25d%29%20%3D%20%25d%5Cn%22%2C%20n%2C%20n%29%3B%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20else%0A%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20printf%28%22fib%28%25s%29%20%3D%20%25d%5Cn%22%2C%20argv%5B1%5D%2C%20fib%28n%29%29%3B%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%7D%0A%20%20return%200%3B%0A%7D%0A

4.3.1 Exempel på iteration \(\Longrightarrow\) rekursion: sum

Nedanstående funktion tar in en array av heltal samt längden på arrayen och adderar talen i arrayen och returnerar summan.

long sum(int numbers[], int numbers_siz)
{
 long result = 0;

 for (int i = 0; i < number_siz; ++i)
 {
  result += numbers[i];
 }

 return result;
}
long%20sum%28int%20numbers%5B%5D%2C%20int%20numbers_siz%29%0A%7B%0A%20%20long%20result%20%3D%200%3B%0A%0A%20%20for%20%28int%20i%20%3D%200%3B%20i%20%3C%20number_siz%3B%20%2B%2Bi%29%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20result%20%2B%3D%20numbers%5Bi%5D%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20return%20result%3B%0A%7D%0A

En rekursiv motsvarighet kan skrivas utifrån insikten att summan av en serie av N tal är lika med det första talet + summan av resterande tal. Alltså, om vi vill beräkna sum([1, 2, 3, 4]) så kan vi räkna ut den som 1 + sum([2, 3, 4]), och så vidare, där basfallet är sum([]) = 0, alltså summan av alla tal i en tom array är 0.

Så här skulle vi kunna skriva C-kod som fungerar på detta sätt:

long rec_sum(int numbers[], int numbers_siz, int index)
{
 if (index < numbers_siz)
 {
  return numbers[index] + rec_sum(numbers, numbers_siz, index + 1);
 }
 else
 {
  return 0;
 }
}
long%20rec_sum%28int%20numbers%5B%5D%2C%20int%20numbers_siz%2C%20int%20index%29%0A%7B%0A%20%20if%20%28index%20%3C%20numbers_siz%29%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20return%20numbers%5Bindex%5D%20%2B%20rec_sum%28numbers%2C%20numbers_siz%2C%20index%20%2B%201%29%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20else%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20return%200%3B%0A%20%20%7D%0A%7D%0A

Om vi använder rec_sum för att summera arrayen [1, 2, 3] kommer vi att göra följande steg (förenklat):

 1. rec_sum([1, 2, 3]) = return 1 + rec_sum([2, 3])
 2. rec_sum([2, 3]) = return 2 + rec_sum([3])
 3. rec_sum([3]) = return 3 + rec_sum([])
 4. rec_sum([]) = return 0

Vid (4) har vi nått slutet av vår rekursion och vi kan “gå tillbaka” och räkna ut att svaret på (3) är 3 + 0 och därmed blir svaret på (2) 2 + 3 + 0 och (1) 1 + 2 + 3 + 0. Som man kunde förvänta sig.

Eftersom vi inte kan “skala av element från arrayen” använder vi en extra parameter index som stiger tills den når numbers_siz. Varje rekursionssteg har alltså tillgång till hela arrayen men börjar titta från index. Vid startanropet skall index vara 0. Vi kan nu implementera sum() i termer av rec_sum():

long sum(int numbers[], int numbers_siz)
{
 return rec_sum(numbers, numbers_siz, 0);
}
long%20sum%28int%20numbers%5B%5D%2C%20int%20numbers_siz%29%0A%7B%0A%20%20return%20rec_sum%28numbers%2C%20numbers_siz%2C%200%29%3B%0A%7D%0A

Nu återgår vi till uppgiften: skriv om fib()-funktionen i programmet längst upp på sidan så att den är rekursiv.

Ledning: Vi upprepar den rekursiva definitionen av Fibonacci-serien från labb 1:

fib(1) = 1
fib(2) = 1
fib(i) = fib(i-1) + fib(i-2) om i > 2

En något mer C-lik pseudokod skulle vara:

fib(i) = 1           om i = 0
     1           om i = 1
     fib(i-1) + fib(i-2)  annars

Senare under kursen skall vi diskutera problemet med ändligt utrymme på stacken och djup rekursion. Ett anrop till rec_sum() med en väldigt stor array kommer sannolikt att krascha programmet om inte kompilatorn är smart nog att översätta rekursionen till en loop – mer om detta senare alltså.

Testa att ditt program är korrekt genom att jämföra dess resultat med resultatet från ditt imperativa program.

4.4 Funktionspekare

Pekare är som bekant adresser till platser i datorns minne där data finns lagrat. Vi har ännu inte stiftat någon djup bekantskap med dem men vi har sett att strängar i C är pekare (char *), och att vi skickat in pekare till int:ar i scanf(). Nu skall vi stifta bekantskap med pekare till funktioner. Detta motsvarar högre ordningens funktioner som du använt i Haskell, t.ex. när du skickat in en funktion och en datasamling till map.

C:s syntax för funktionspekares typer är fruktansvärd och det är därför brukligt att man skapa ett typalias – dvs. skapar ett beskrivande namn på en krånglig typ som man sedan kan använda istället för dess krångliga motsvarighet. Syntaxen för ett typalias är så här:

typedef existerande_typ nytt_namn;
typedef%20existerande_typ%20nytt_namn%3B%0A

Exempel på typalias som inte berör funktionspekare:

typedef char *string_t;
typedef unsigned int age_t;
typedef%20char%20%2Astring_t%3B%0Atypedef%20unsigned%20int%20age_t%3B%0A

Här har vi skapat två typalias: string_t kan nu användas överallt som en synonym för char * och vi har angivit att typen age_t är ett icke-negativt heltal. Suffixet _t är en namnkonvention.

Just typaliaset string_t är ett alias vi skall undvika eftersom det avviker från alla andra C-program och därför blir förvirrande för någon som läser din kod, även om string_t förmodligen har mindre kognitiv belastning än char * för en ny C-programmerare.

Låt oss nu använda typedef-nyckelordet för att definiera ett typalias för en funktion. Det är invecklat, men inte speciellt svårt när man väl har lärt sig läsa koden:

typedef int(*int_fold_func)(int, int);
typedef%20int%28%2Aint_fold_func%29%28int%2C%20int%29%3B%0A

Koden ovan definierar typen int_fold_func som en funktion som tar som argument två int:ar och returnerar en int. I Haskell skulle typen skrivas Int -> Int -> Int. Asterisken * framför namnet int_fold_func ovan är det som gör det hela till en pekare. Denna skall dock inte vara med i namnet.

Om jag har en funktion add(...) och vill skicka en pekare till den funktionen skriver jag alltså add. Funktionens namn utan parenteser och argument. Om jag skriver add(2,2) är det ju ett helt vanligt anrop till funktionen och det som skickas in är resultatet!

Nu kan vi använda int_fold_func som en datatyp och deklarara t.ex. en left fold (som du kanske minns från PKD). Om du inte minns hur en left fold fungerar – försök att räkna ut det från C-koden nedan!

/// En funktion som tar en array av heltal, arrayens längd och
/// en pekare till en funktion f av typen Int -> Int -> Int
int foldl_int_int(int numbers[], int numbers_siz, int_fold_func f)
{
 int result = 0;

 // Loopa över arrayen och för varje element e utför result = f(result, e)
 for (int i = 0; i < numbers_siz; ++i)
 {
  result = f(result, numbers[i]);
 }

 return result;
}
%2F%2F%2F%20En%20funktion%20som%20tar%20en%20array%20av%20heltal%2C%20arrayens%20l%C3%A4ngd%20och%0A%2F%2F%2F%20en%20pekare%20till%20en%20funktion%20f%20av%20typen%20Int%20-%3E%20Int%20-%3E%20Int%0Aint%20foldl_int_int%28int%20numbers%5B%5D%2C%20int%20numbers_siz%2C%20int_fold_func%20f%29%0A%7B%0A%20%20int%20result%20%3D%200%3B%0A%0A%20%20%2F%2F%20Loopa%20%C3%B6ver%20arrayen%20och%20f%C3%B6r%20varje%20element%20e%20utf%C3%B6r%20result%20%3D%20f%28result%2C%20e%29%0A%20%20for%20%28int%20i%20%3D%200%3B%20i%20%3C%20numbers_siz%3B%20%2B%2Bi%29%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20result%20%3D%20f%28result%2C%20numbers%5Bi%5D%29%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20return%20result%3B%0A%7D%0A

Låt oss skriva en funktion som adderar två tal:

int add(int a, int b)
{
 return a + b;
}
int%20add%28int%20a%2C%20int%20b%29%0A%7B%0A%20%20return%20a%20%2B%20b%3B%0A%7D%0A

Eftersom add() är en funktion av typen Int -> Int -> Int kan den användas tillsammans med foldl_int_int. För att skicka med en funktion som en parameter skriver du bara funktionens namn, i detta fall alltså add.

Uppgift: Skriv om sum()-funktionen ovan med hjälp av foldl_int_int() och add(). Du behöver inte ändra i vare sig foldl_int_int() eller add().

Du har väl inte glömt att du kan tycka M-i för att få upp en lista med alla funktioner och struktar i din C-fil så att du kan söka och snabbt hoppa mellan funktionerna i Emacs?

4.5 Generell inläsningsrutin

Skapa en ny fil med ett lämpligt namn, t.ex. experiment.c med en tom main()-funktion. Skriv all kod för denna uppgift här, kompilera ofta och fundera på hur du kan skriva kod i main()-funktionen som testar/kör den kod som du skriver. Vi kommer att vilja använda kod som du har skrivit tidigare. Välj själv om du vill inkludera utils.h och kompilera med gcc experiment.c utils.c eller om du vill kopiera in all kod som behövs i experiment.c.

Med hjälp av funktionspekare skall vi nu skriva en generell inläsningsrutin som ger ytterligare abstraktion vid inläsning. Den fångar det generella mönstret för inläsning:

 1. Skriv ut frågan (t.ex. “mata in ett tal”)
 2. Läser in svaret
 3. Kontrollerar att svaret är på rätt format (t.ex. att det är ett tal) och går tillbaka till 1. igen vid behov
 4. Konverterar det till rätt format (t.ex. från "42" till 42)
 5. Returnerar resultatet

För att göra detta skall vår nya ask_question()-funktion ha tre parametrar:

 1. Frågan i form av en sträng (char *)
 2. En pekare till en funktion som kontrollerar att svaret har rätt format
 3. En pekare till en funktion som konverterar en sträng till något annat format

Typen på kontrollfunktionen skall vara char * -> bool, dvs. den tar emot en sträng och returnerar sant eller falskt.

Typen på konverteringsfunktionen skall vara char * -> answer_t – vilket introducerar en ny typ som vi ännu inte har sätt, nämligen typen answer_t som är en s.k. union:

typedef union { 
 int  int_value;
 float float_value;
 char *string_value;
} answer_t;
typedef%20union%20%7B%20%0A%20%20int%20%20%20int_value%3B%0A%20%20float%20float_value%3B%0A%20%20char%20%2Astring_value%3B%0A%7D%20answer_t%3B%0A

Typen answer_t avser ett värde som antingen är en int eller_ en float /eller en sträng (char *). Om val är en variabel av typen answer_t så kan jag tilldela den ett heltal via val.int_value = 42 och läsa det på motsvarande sätt ... = val.int_value, eller en sträng via val.string_value = ... och ... = val.string_value. Namnen int_value, float_valu och string_value har jag valt i min definition av answer_t och kan bytas ut mot andra namn om man så önskar.

Uppgift! Använd typedef för att definiera typerna check_func och convert_func med typerna ovan. Utgå från exemplet från int_fold_func.

Ett exempel på en kontrollfunktion är den is_number() som du redan skrivit (labb 1) och som tar in en sträng och returnerar true eller false beroende på om strängen kan konverteras till ett tal. En kontrollfunktion som kontrollerar att en sträng inte är tom kan se ut så här:

/// Hjälpfunktion till ask_question_string
bool not_empty(char *str)
{
 if (strlen(str) > 0)
 {
  return true;
 }
 else
 {
  return false;
 }
}
%2F%2F%2F%20Hj%C3%A4lpfunktion%20till%20ask_question_string%0Abool%20not_empty%28char%20%2Astr%29%0A%7B%0A%20%20if%20%28strlen%28str%29%20%3E%200%29%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20return%20true%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20else%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20return%20false%3B%0A%20%20%7D%0A%7D%0A

Eller, mer kompakt och bättre:

/// Hjälpfunktion till ask_question_string
bool not_empty(char *str)
{
 return strlen(str) > 0;
}
%2F%2F%2F%20Hj%C3%A4lpfunktion%20till%20ask_question_string%0Abool%20not_empty%28char%20%2Astr%29%0A%7B%0A%20%20return%20strlen%28str%29%20%3E%200%3B%0A%7D%0A

Ett exempel på en funktion som går att använda som konverteringsfunktion är funktionen atoi() som vi har använt förut. Den fungerar eftersom atoi() returnerar ett heltal som så att säga är en delmängd av answer_t.

Dock: Om man försöker skicka in atoi som argument till en funktion vars motsvarande parameter är convert_func kommer kompilatorn att klaga eftersom answer_t och int inte är samma typ. Det kan man lösa med hjälp av en typomvandling (eng. type cast):

atoi           // har typen char * -> int
(convert_func) atoi   // har typen char * -> answer_t

Uppgift! Nu är det dags att skriva funktionen ask_question() med signaturen:

answer_t ask_question(char *question, check_func check, convert_func convert)
answer_t%20ask_question%28char%20%2Aquestion%2C%20check_func%20check%2C%20convert_func%20convert%29%0A

Inuti denna funktion avser variablerna check och convert funktioner som kan anropas check(str) etc.

 1. Skapa en buffert av lämplig längd
 2. I en loop
  • skriv ut frågan
  • läs in en sträng med din egen read_string()-funktion
  • Använd check för att kontrollera att det du läst in är korrekt och terminera loopen
 3. Använd convert för att konvertera resultatet och returnera det

Med hjälp av din generella ask_question()-funktion är det nu busenkelt att definiera nya. T.ex. kan vi definiera ask_question_int() så här:

int ask_question_int(char *question)
{
 answer_t answer = ask_question(question, is_number, (convert_func) atoi);
 return answer.int_value; // svaret som ett heltal
}
int%20ask_question_int%28char%20%2Aquestion%29%0A%7B%0A%20%20answer_t%20answer%20%3D%20ask_question%28question%2C%20is_number%2C%20%28convert_func%29%20atoi%29%3B%0A%20%20return%20answer.int_value%3B%20%2F%2F%20svaret%20som%20ett%20heltal%0A%7D%0A

Om du har skrivit en is_float() på en tidigare labb kan du använda den för att definiera ask_question_float(). Dock – för att göra detta måste vi skapa en funktion som skapar ett answer_t från en double:

answer_t make_float(char *str)
{
 answer_t a;        // skapa ett oinitierat answer_t-värde
 a.float_value = atof(str); // gör det till en float, via atof
 return a;         // returnera värdet
}
answer_t%20make_float%28char%20%2Astr%29%0A%7B%0A%20%20answer_t%20a%3B%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2F%2F%20skapa%20ett%20oinitierat%20answer_t-v%C3%A4rde%0A%20%20a.float_value%20%3D%20atof%28str%29%3B%20%2F%2F%20g%C3%B6r%20det%20till%20en%20float%2C%20via%20atof%0A%20%20return%20a%3B%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2F%2F%20returnera%20v%C3%A4rdet%0A%7D%0A

Eller, mer kompakt (skapar ett nytt answer_t-värde) – via en syntax som vi skall behandla i mer detalj på nästa labb:

answer_t make_float(char *str)
{
 return (answer_t) { .float_value = atof(str) };
}
answer_t%20make_float%28char%20%2Astr%29%0A%7B%0A%20%20return%20%28answer_t%29%20%7B%20.float_value%20%3D%20atof%28str%29%20%7D%3B%0A%7D%0A

Här skriver vi ask_question_float() utan den onödiga variabeln answer bara för att visa att det också är möjligt (notera .float_value på slutet!).

double ask_question_float(char *question)
{
 return ask_question(question, is_float, make_float).float_value;
}
double%20ask_question_float%28char%20%2Aquestion%29%0A%7B%0A%20%20return%20ask_question%28question%2C%20is_float%2C%20make_float%29.float_value%3B%0A%7D%0A

För att göra ask_question_string() måste vi tyvärr gå händelserna i förväg en aning och använda en funktion, strdup() vars funktion är svårt att förklara med den begränsade del av C som vi har tittat på hittills. Den inlästa strängen i din ask_question() är ju redan en sträng, så man kan tycka att man kunde returnera den rakt av, men så är inte fallet!

Skriv så här längst upp i filen så länge. Senare kommer vi att skriva en egen version av denna kod:

extern char *strdup(const char *);
extern%20char%20%2Astrdup%28const%20char%20%2A%29%3B%0A

Det är nämligen så att din inläsningsbuffert (iallafall om du har använt en array, som är det enda vi gått igenom hittills) är knuten till den omslutande funktionen – och efter att funktionen är klar kan minnet där texten lästes in komma att återanvändas när som helst. Vi måste därför skapa en kopia av strängen som är fri att skickas vart som helst. Detta görs med hjälp av funktionen strdup() som finns i string.h och som duplicerar en sträng. Exemplet nedan skapar en kopia och skriver ut både kopian och originalet:

char *original = "foo bar baz!"
char *kopia = strdup(original);
printf("%s\n%s\n", original, kopia);
char%20%2Aoriginal%20%3D%20%22foo%20bar%20baz%21%22%0Achar%20%2Akopia%20%3D%20strdup%28original%29%3B%0Aprintf%28%22%25s%5Cn%25s%5Cn%22%2C%20original%2C%20kopia%29%3B%0A

Nu kan vi skriva klar ask_question_string() så här:

char *ask_question_string(char *question)
{
 return ask_question(question, not_empty, (convert_func) strdup).string_value;
}
char%20%2Aask_question_string%28char%20%2Aquestion%29%0A%7B%0A%20%20return%20ask_question%28question%2C%20not_empty%2C%20%28convert_func%29%20strdup%29.string_value%3B%0A%7D%0A

4.6 Uppdatera utils.h och utils.c

Nu är det dags att uppdatera det generella biblioteket utils. Kopiera in dina funktioner och typalias dit. Där bör nu ligga följande funktioner (åtminstone), i någon ordning:

 • Typen answer_t
 • Typen check_func
 • Typen convert_func
 • Deklarationen extern char *strdup(const char *);
 • int read_string(char *buf, int buf_siz)
 • bool is_number(char *str)
 • bool is_float(char *str) och answer_t make_float(char *) (inte obligatoriska)
 • bool not_empty(char *str)
 • answer_t ask_question(char *question, check_func check, convert_func convert)
 • char *ask_question_string(char *question)
 • int ask_question_int(char *question)
 • double ask_question_float(char *question) (inte obligatorisk)

Själva definitionen av funktionerna (med koden i) skall ligga i utils.c. Funktionsprototyperna (t.ex. bool is_number(char *str);), extern... samt typedef:arna skall ligga i utils.h.

Senare under kursen skall vi diskutera mer ingående hur man skapar bibliotek/moduler, placering av funktioner och definitioner, inkapsling och synlighet.

4.7 Grand Finale! Kompilera om Gissa Talet mot nya utils   redovisas

Om du har gjort allt rätt kan du kompilera om ditt Gissa Talet-program från föregående labb mot ditt nya utils-bibliotek:

$ gcc -Wall utils.c guess.c

Du borde inte få några varningar vid kompilering (såvida du inte fick det förut – vilket du inte borde ha gjort!) och om du kör programmet igen skall det fungera precis som förut.

Verifiera att så är fallet och fixa till eventuella buggar!

4.8 Frivilliga extrauppgifter

4.8.1 Trim

En funktion som är vanlig i moderna strängbibliotek är funktionen trim() (aka strip()) som tar bort “skräptecken” i början och slutet av en sträng. Exakt vad ett skräptecken är naturligtvis subjektivt, men låt oss definiera det som “whitespace” – enligt definitionen av isspace() i ctype.h. (Använd gärna man isspace för att ta reda på mer.)

Du skall skriva funktionen trim() som tar in en sträng och helt enkelt tvättar bort allt “skräp”.

trim(" hej ")  => "hej"
trim(" h ej ") => "h ej"
trim(" hej \n") => "hej"

Funktionens signatur:

char *trim(char *str);
char%20%2Atrim%28char%20%2Astr%29%3B%0A

Förslag till implementation:

 1. Ta reda på det första tecknet från vänster, S, som inte är skräp (!isspace())
 2. Ta reda på det första tecknet från höger, E, som inte är skräp (!isspace())
 3. Kopiera varje tecken från S till och med E till början av str
 4. Skriv in ett '\0'-tecken efter det sista flyttade tecknet
 5. Returnera str

Lägg till trim() i utils-biblioteket!

Du kan testa att ditt program är korrekt med hjälp av följande testprogram:

#include "utils.h"

int main(void)
{
 char str1[] = " hej ";
 char str2[] = " h ej ";
 char str3[] = " hej\t ";
 char str4[] = " hej\t \n";

 char *tests[] = { str1, str2, str3, str4 };

 for (int i = 0; i < 4; ++i)
  {
   print("Utan trim: '");
   print(tests[i]);
   print("'\nMed trim: '");
   print(trim(tests[i]));
   println("'\n");
  }
 return 0;
}
%23include%20%22utils.h%22%0A%0Aint%20main%28void%29%0A%7B%0A%20%20char%20str1%5B%5D%20%3D%20%22%20%20hej%20%20%22%3B%0A%20%20char%20str2%5B%5D%20%3D%20%22%20%20h%20ej%20%20%22%3B%0A%20%20char%20str3%5B%5D%20%3D%20%22%20%20hej%5Ct%20%22%3B%0A%20%20char%20str4%5B%5D%20%3D%20%22%20%20hej%5Ct%20%5Cn%22%3B%0A%0A%20%20char%20%2Atests%5B%5D%20%3D%20%7B%20str1%2C%20str2%2C%20str3%2C%20str4%20%7D%3B%0A%0A%20%20for%20%28int%20i%20%3D%200%3B%20i%20%3C%204%3B%20%2B%2Bi%29%0A%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20print%28%22Utan%20trim%3A%20%27%22%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20print%28tests%5Bi%5D%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20print%28%22%27%5CnMed%20trim%3A%20%20%27%22%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20print%28trim%28tests%5Bi%5D%29%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20println%28%22%27%5Cn%22%29%3B%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20return%200%3B%0A%7D%0A

Exempel på in- och utdata:

Ursprunglig sträng Output från trim()
" hej " "hej"
" h ej " "h ej"
" \nhej " "hej"
" hej\n " "hej"

(En modifierad version av detta program var nyligen på ett kodprov.)

Alternativ implementation:

 1. Gå genom strängen från vänster till höger, och så länge enbart skräptecken hittats, gör ingeting
 2. Från det att första skräptecknet hittats, kopiera varje tecken som passerats till början av strängen (första gången till position 0, andra till position 1, osv.) – kopiera även skräptecken. Första gången ett skräptecken kopieras efter att ett eller flera icke-skräptecken har kopierats, kom ihåg platen P för det skräptecknet (vi är bara intresserade av det sista – högraste – P:t)
 3. När du når slutet på strängen, skriv \0 i P

5 Labb 4: Del 1 – pekare

Pekare – adresser till platser i minnet där data är lagrat – är en viktig del av C-programmering. Genom att dela information mellan funktioner om var något är lagrat sker två saker:

 1. mottagaren kan läsa datat på platsen
 2. mottagaren kan ändra datat på platsen

Att skicka platsen där datat finns istället för att skicka själva datat kan vara väldigt effektivt. Om funktion A har en array med 10 miljoner skivspår och vill att funktion B skall hitta antalet förekomster av “Kaffe utan grädde” skulle tiden för att kopiera 10 miljoner skivspår förmodligen vara betydligt högre än kostnaden för sökningen. Genom att dela med sig av datat via en pekare istället för att kopiera hela rasket blir programmet mycket mer effektivt.

Den stora risken med pekare ligger bland annat i att B också får rätt att ändra i datat (det går ibland att lösa med hjälp av nyckelordet const som vi skall se senare) – och att det inte finns något sätt för implementatören av A att veta att B faktiskt inte modifierar datat, förutom att läsa all kod i B (inklusive koden för alla funktioner som B anropar).

5.1 Värdesemantik vs. pekarsemantik

Fråga: Vad skriver detta program ut på skärmen när det körs?

 1. 7, 42
 2. 42, 7
 3. Något annat
#include <stdio.h>

void swap(int a, int b)
{
 int tmp = a;
 a = b;
 b = tmp;
}

int main(void)
{
 int x = 7;
 int y = 42;
 swap(x, y);
 printf("%d, %d\n", x, y);
 return 0;
}
%23include%20%3Cstdio.h%3E%0A%0Avoid%20swap%28int%20a%2C%20int%20b%29%0A%7B%0A%20%20int%20tmp%20%3D%20a%3B%0A%20%20a%20%3D%20b%3B%0A%20%20b%20%3D%20tmp%3B%0A%7D%0A%0Aint%20main%28void%29%0A%7B%0A%20%20int%20x%20%3D%207%3B%0A%20%20int%20y%20%3D%2042%3B%0A%20%20swap%28x%2C%20y%29%3B%0A%20%20printf%28%22%25d%2C%20%25d%5Cn%22%2C%20x%2C%20y%29%3B%0A%20%20return%200%3B%0A%7D%0A

Om det råder minsta tvekan – kör programmet!

Programmet exemplifierar värdesemantik, dvs. att vid anrop överförs argumentens värde genom kopiering. a och b i swap() har samma värde som x respektive y initialt, men förändringar av a och b påverkar inte x och y.

5.2 Skriv om swap() med pekarsemantik   redovisas

Namnet swap() i programmet ovan är misledande – det antyder något som i programmet ovan inte stämmer. Nu skall vi skriva om swap() så att det använder pekare istället. Det påverkar typerna:

int a // a är en variabel som innehåller ett heltal
int *b // b är en variabel som innehåller en adress till en plats i minnet där det finns ett heltal
int%20%20a%20%20%2F%2F%20a%20%C3%A4r%20en%20variabel%20som%20inneh%C3%A5ller%20ett%20heltal%0Aint%20%2Ab%20%20%2F%2F%20b%20%C3%A4r%20en%20variabel%20som%20inneh%C3%A5ller%20en%20adress%20till%20en%20plats%20i%20minnet%20d%C3%A4r%20det%20finns%20ett%20heltal%0A

Variabeln b ovan innehåller alltså en adress. För att komma åt det heltal som ligger på den adressen skriver vi *b. Vi säger att vi avrefererar b. Vi har tidigare sett adresstagningsoperatorn & som vi kan använda för att få platsen i minnet där något data finns. Vi kan t.ex. skriva &a för att avse platsen där a:s värde finns lagrat. Om a och b är deklarerade enligt ovan kan vi skriva:

a = 42; // a innehåller nu heltalet 42
b = &a; // b innehåller nu en adress till där värdet på a finns lagrat
printf("%d, %d\n", a, *b); // skriver ut 42, 42
a = 7;
printf("%d, %d\n", a, *b); // skriver ut 7, 7
*b = 42;
printf("%d, %d\n", a, *b); // skriver ut 42, 42
a%20%3D%2042%3B%20%20%2F%2F%20a%20inneh%C3%A5ller%20nu%20heltalet%2042%0Ab%20%3D%20%26a%3B%20%20%2F%2F%20b%20inneh%C3%A5ller%20nu%20en%20adress%20till%20d%C3%A4r%20v%C3%A4rdet%20p%C3%A5%20a%20finns%20lagrat%0Aprintf%28%22%25d%2C%20%25d%5Cn%22%2C%20a%2C%20%2Ab%29%3B%20%20%2F%2F%20skriver%20ut%2042%2C%2042%0Aa%20%3D%207%3B%0Aprintf%28%22%25d%2C%20%25d%5Cn%22%2C%20a%2C%20%2Ab%29%3B%20%20%2F%2F%20skriver%20ut%207%2C%207%0A%2Ab%20%3D%2042%3B%0Aprintf%28%22%25d%2C%20%25d%5Cn%22%2C%20a%2C%20%2Ab%29%3B%20%20%2F%2F%20skriver%20ut%2042%2C%2042%0A

Med hjälp av pekartypen int *, adresstagningsoperatorn & och avrefereringsoperatorn * kan vi nu skriva om swap() så att funktionen tar in två pekare (aka adresser) till heltal, och byter plats på värdena som finns lagrade på dessa två platser. Målet är att skriva om Program 1 ovan så att 42, 7 skrivs ut när det körs.

Ledning:

 1. Signaturen för swap() skall vara void swap(int *a, int *b)
 2. Du kommer att använda avrefereringsoperatorn i implementationen av swap()
 3. Du måste använda adresstagningsoperatorn i main() för att kunna anropa swap() (detta är enda ändringen du skall göra i main())

5.3 Mer om pekare och arrayer

Vi har sett att C:s strängtyp är char * och att en sträng är en array av tecken. Ovan såg vi att int * betyder pekare till en int. Hur kan en sträng vara både en pekare och en array? Är inte det typvidrigt?

Skillnaden mellan arrayer och pekare i C är extremt liten, och tillsvidare kan vi betrakta pekare och arrayer som samma sak.

Typerna t * och t[] är i regel utbytbara, för varje typ t. Det betyder t.ex. att char *argv[] också kan skrivas char **argv. Ovan sade vi att int * betyder en pekare till en plats i minnet där det finns ett heltal. Det var en vit lögn – det borde vara “där det finns ett eller flera heltal.”

Arrayer i C överförs med pekare, dvs. när man skickar en array från en funktion till en annan skickas inte en kopia av arrayen utan bara själva adressen till den. Att det är så är inte så konstigt om man betänker att arrayer i C inte känner till sin egen längd (jmf. strängar vars längd vi måste räkna ut genom att räkna antal tecken fram till '\0'). C kan alltså inte själv räkna ut hur många bytes som skall kopieras när man kopierar en array, så det enda alternativ som återstår är att överföra pekaren istället.

Pekararitmetik är aritmetik som innefattar adresser. Om a har typen int * pekar a på ett heltal och a + 1 på “nästa heltal”. Uttrycket a + 1 skapar en ny adress från adressen i a. Observera att a + 1 alltid kan beräknas, oavsett om det finns något “nästa heltal” eller inte – analogt med att C inte vet längden på en array och därmed inte kan förhindra åtkomst till element 26 i en array med bara 20 element. Det är helt enkelt något som programmeraren måste sköta själv!

Många program som manipulerar arrayer kan skrivas om på ett kortare sätt med pekararitmetik. Här är t.ex. funktionen string_copy() som kopierar en sträng till en annan (kopierar alla tecken från en array av tecken till en annan):

void string_copy(char *source, char *dest)
{
 while (*dst++ = *source++) ;
}
void%20string_copy%28char%20%2Asource%2C%20char%20%2Adest%29%0A%7B%0A%20%20while%20%28%2Adst%2B%2B%20%3D%20%2Asource%2B%2B%29%20%3B%0A%7D%0A

En bättre (mer lättläst) version:

void string_copy(char *source, char *dest)
{
 while (*source)
 {
  *dest = *source;
  ++dest;
  ++source;
 }
}
void%20string_copy%28char%20%2Asource%2C%20char%20%2Adest%29%0A%7B%0A%20%20while%20%28%2Asource%29%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20%2Adest%20%3D%20%2Asource%3B%0A%20%20%20%20%2B%2Bdest%3B%0A%20%20%20%20%2B%2Bsource%3B%0A%20%20%7D%0A%7D%0A

Eller med en for-loop (där iterationsvillkoret har blivit tydligare):

void string_copy(char *source, char *dest)
{
 for (; *source != '\0'; ++dest, ++source)
 {
  *dest = *source;
 }
}
void%20string_copy%28char%20%2Asource%2C%20char%20%2Adest%29%0A%7B%0A%20%20for%20%28%3B%20%2Asource%20%21%3D%20%27%5C0%27%3B%20%2B%2Bdest%2C%20%2B%2Bsource%29%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20%2Adest%20%3D%20%2Asource%3B%0A%20%20%7D%0A%7D%0A

För att illustrera pekararitmetik ytterligare kan vi skriva om string_length() från labb 3 så här:

int string_length(char *str)
{
 char *end = str;
 while (*end != '\0') ++end;
 return end - str;
}
int%20string_length%28char%20%2Astr%29%0A%7B%0A%20%20char%20%2Aend%20%3D%20str%3B%0A%20%20while%20%28%2Aend%20%21%3D%20%27%5C0%27%29%20%2B%2Bend%3B%0A%20%20return%20end%20-%20str%3B%0A%7D%0A

Förklaring:

 1. end pekar från början på starten av strängen, precis som str
 2. Så länge som tecknet som end pekar på (dvs. *end) inte är '\0', flytta end-pekaren till nästa tecken
 3. Längden på strängen är “avståndet” mellan end och str när end pekar på strängens nulltecken

5.4 Skriv om print från labb 3 med pekare istället för array-index

void print(char *str)
{
  ...
}
void%20print%28char%20%2Astr%29%0A%7B%0A%20%20%20...%0A%7D%0A

Använd str som en pekare och använd inte array-indexering (alltså inte str[12]).

Ledning: Vi kan implementera trim()-funktionen från labb 3 på motsvarande sätt:

char *trim(char *str)
{
 char *start = str;
 char *end = start + strlen(str)-1;

 while (isspace(*start)) ++start;
 while (isspace(*end)) --end;

 char *cursor = str;
 for (; start <= end; ++start, ++cursor)
  {
   *cursor = *start;
  }
 *cursor = '\0';

 return str;
}
char%20%2Atrim%28char%20%2Astr%29%0A%7B%0A%20%20char%20%2Astart%20%3D%20str%3B%0A%20%20char%20%2Aend%20%3D%20start%20%2B%20strlen%28str%29-1%3B%0A%0A%20%20while%20%28isspace%28%2Astart%29%29%20%2B%2Bstart%3B%0A%20%20while%20%28isspace%28%2Aend%29%29%20--end%3B%0A%0A%20%20char%20%2Acursor%20%3D%20str%3B%0A%20%20for%20%28%3B%20start%20%3C%3D%20end%3B%20%2B%2Bstart%2C%20%2B%2Bcursor%29%0A%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%2Acursor%20%3D%20%2Astart%3B%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%2Acursor%20%3D%20%27%5C0%27%3B%0A%0A%20%20return%20str%3B%0A%7D%0A

Struktar är grupperingar av värden. En strukt-deklaration skapar en ny typ som kan användas i ett C-program.

En strukt deklareras precis som en union men använder nyckelordet strukt istället:

struct point
{
 int x;
 int y;
};
struct%20point%0A%7B%0A%20%20int%20x%3B%0A%20%20int%20y%3B%0A%7D%3B%0A

Strukten point innehåller två fält (aka poster, ibland medlemmar eller medlemsvariabler), x och y – båda av heltalstyp. Ett värde av point-typ, “en point”, grupperar alltså två värden som hör ihop, i detta fall x- och y-koordinaterna hos en punkt. På så vis kan man skicka runt en punkt mellan funktioner som ett sammanhållet värde, istället för att skicka en massa “lösa variabler”. Ponera t.ex. att du skulle vilja skapa en rektangel från två punkter – fyra koordinater. Om du inte grupperade dem som punkter måste du komma på något system för att veta vilken x-koordinat som hör ihop med vilken y-koordinat.

Den närmsta motsvarigheten till struktar i Haskell är definitionen av nya datatyper:

data Point = Point {x :: Int, y :: Int}
data%20Point%20%3D%20Point%20%7Bx%20%3A%3A%20Int%2C%20y%20%3A%3A%20Int%7D%0A

Struktar i C har värdesemantik – dvs. överförs med kopiering. Så här kan man skapa (och skriva ut) en strukt:

struct point p;
p.x = 10;
p.y = -42;

printf("point(x=%d,y=%d)\n", p.x, p.y);
struct%20point%20p%3B%0Ap.x%20%3D%2010%3B%0Ap.y%20%3D%20-42%3B%0A%0Aprintf%28%22point%28x%3D%25d%2Cy%3D%25d%29%5Cn%22%2C%20p.x%2C%20p.y%29%3B%0A

Klistra in ovanstående i ett tomt program tillsammans med struct-deklarationen av point och kör programmet. En smidig syntax för att skapa struktar med initialvärden finns – här är samma program skriven med hjälp av denna:

struct point p = { .x = 10, .y = -42};

printf("point(x=%d,y=%d)\n", p.x, p.y);
struct%20point%20p%20%3D%20%7B%20.x%20%3D%2010%2C%20.y%20%3D%20-42%7D%3B%0A%0Aprintf%28%22point%28x%3D%25d%2Cy%3D%25d%29%5Cn%22%2C%20p.x%2C%20p.y%29%3B%0A

Ofta använder man en typedef för att definiera ett typalias som inte innehåller det extra struct-nyckelordet:

typedef struct point point_t;
typedef%20struct%20point%20point_t%3B%0A

Nu är struct point och point_t synomyma och vi kan skriva vårt program så här:

point_t p = { .x = 10, .y = -42};

printf("point(x=%d,y=%d)\n", p.x, p.y);
point_t%20p%20%3D%20%7B%20.x%20%3D%2010%2C%20.y%20%3D%20-42%7D%3B%0A%0Aprintf%28%22point%28x%3D%25d%2Cy%3D%25d%29%5Cn%22%2C%20p.x%2C%20p.y%29%3B%0A

Värt att notera med { .x = 10, .y = -42 }-syntaxen är att det är tillåtet att utelämna fält som då får defaultvärden enligt följande:

 1. heltalsfält får värdet 0
 2. flyttalsfält får värdet 0
 3. booleska fält fär värdet false
 4. pekarfält får värdet NULL som betyder att de ännu inte pekar ut något – vi skall återkomma till NULL senare

Följande program är alltså legalt (kör det gärna för att verifiera att din uträkning av vad det skriver ut stämmer):

point_t p1 = { .x = 10 };
point_t p2 = { .y = -42 };
point_t p3 = { };

printf("point(x=%d,y=%d)\n", p1.x, p1.y);
printf("point(x=%d,y=%d)\n", p2.x, p2.y);
printf("point(x=%d,y=%d)\n", p3.x, p3.y);
point_t%20p1%20%3D%20%7B%20.x%20%3D%2010%20%7D%3B%0Apoint_t%20p2%20%3D%20%7B%20.y%20%3D%20-42%20%7D%3B%0Apoint_t%20p3%20%3D%20%7B%20%7D%3B%0A%0Aprintf%28%22point%28x%3D%25d%2Cy%3D%25d%29%5Cn%22%2C%20p1.x%2C%20p1.y%29%3B%0Aprintf%28%22point%28x%3D%25d%2Cy%3D%25d%29%5Cn%22%2C%20p2.x%2C%20p2.y%29%3B%0Aprintf%28%22point%28x%3D%25d%2Cy%3D%25d%29%5Cn%22%2C%20p3.x%2C%20p3.y%29%3B%0A

Eftersom struktar har värdesemantik tar följande funktion för att flytta en punkt i planet in två struktar och skapar en ny, flyttad punkt, som returneras:

struct point translate(point_t p1, point_t p2)
{
 p1.x += p2.x;
 p1.y += p2.y;
 return p1;
}
struct%20point%20translate%28point_t%20p1%2C%20point_t%20p2%29%0A%7B%0A%20%20p1.x%20%2B%3D%20p2.x%3B%0A%20%20p1.y%20%2B%3D%20p2.y%3B%0A%20%20return%20p1%3B%0A%7D%0A

Om vi vill skriva om translate() så att den punkt som skickas in förändras (en så-kallad sido-effekt) kan vi göra det med hjälp av pekare:

void translate(point_t *p1, point_t *p2)
{
 p1->x += p2->x;
 p1->y += p2->y;
}
void%20translate%28point_t%20%2Ap1%2C%20point_t%20%2Ap2%29%0A%7B%0A%20%20p1-%3Ex%20%2B%3D%20p2-%3Ex%3B%0A%20%20p1-%3Ey%20%2B%3D%20p2-%3Ey%3B%0A%7D%0A

Observera att .-notationen för att komma åt fält i en strukt byts ut mot pilar -> när man gör åtkomst till fält i en pekare till en strukt.

En anledning till pilnotationen är för att förtydliga att vi inte vet så mycket om värdet vars fält vi läser och skriver. I den sista implementationen av translate() är det t.ex. möjligt att anropa translate med samma argument två gånger:

point_t p = { .x = 10, .y = 7 };
translate(&p, &p);
point_t%20p%20%3D%20%7B%20.x%20%3D%2010%2C%20.y%20%3D%207%20%7D%3B%0Atranslate%28%26p%2C%20%26p%29%3B%0A

(observera &p eftersom funktionen vill ha adressen till där punkten finns, inte en kopia av själva punkten).

Om translate anropas med samma punkt som första och andra argument kommer även det andra argumentet att förändras. Det är förmodligen lite överraskande (varför skulle den det?) och detta illustrerar att pekare är kraftfulla men också knepiga att programmera med.

5.5 Punkter, rektanglar och cirklar

Börja med att skapa en ny fil geo.c med en tom main()-metod etc. Kopiera dit struktdefinitionen för punkt, samt typaliaset och den sista translate()-funktionen.

 1. Skriv en funktion print_point() som tar en point_t * (pekare alltså!) som argument och skriver ut den på terminalen på formatet (x-värde,y-värde). Testa den genom att skriva ut en lämplig punkt.
 2. Skriv funktionen make_point() som tar in två heltal som x- och y-koordinater och returnerar en point_t. Testa den med hjälv av print_point().
 3. Definiera en strukt för rektanglar. En struct rectangle representeras som två punkter, dvs. dess övre vänstra hörn och dess nedre högra hörn.
 4. Definiera ett typalias rectangle_t till struct rectangle
 5. Skriv funktionen print_rect() som tar in en pekare till en rektangel och skriver ut den på terminalen på formatet rectangle(upper_left=(x,y), lower_right=(x,y)). Använd print_point() för att implementera funktionen. Ändra sedan print_point() till att skriva ut point(x,y) istället och kompilera om programmet och se att förändringen också får genomslagskraft i definitionen av print_rect().
 6. Skriv funktionen make_rect() som tar in fyra heltal och utifrån dem skapar en rektangel. Testa den med hjälp av print_rect().
 7. Skriv funktionen area_rect() som tar in en pekare till en rektangel och räknar ut dess area (dvs. basen * höjden). Testa den på några enkla exempel vars areor du enkelt kan räkna ut själv.
 8. Skriv funktionen intersects_rect() som tar in två pekare till rektanglar och returnerar true om det finns minst en punkt i planet som finns i båda rektanglarna, annars false. Testa den med både negativa och positiva exempel, alltså både med rektanglar som överlappar och rektanglar som inte gör det.
 9. Skriv funktionen intersection_rect() som tar in två pekare till rektanglar R1 och R2 och returnerar en ny rektangel (med värdesemantik) som är den minsta rektangel som innefattar alla punkter som som finns i både R1 och R2. Testa den med de positiva exemplen från föregående fråga.
 10. Frivillig Definiera en strukt för cirklar med en point_t som mittpunkt och ett heltal som radie.
 11. Frivillig Definiera ett typalias circle_t för cirklar.
 12. Frivillig Definiera en print_circle() som skriver ut circle(center=point(x,y), radius=r).
 13. Frivillig Definiera en make_circle().
 14. Frivillig Definiera en area_circle() som räknar ut arean på en cirkel som \(\pi \cdot{} r^2\) (där \(r\) = radie). Du kan använda lämpliga funktioner och konstanter i math.h för att lösa uppgiften. Returtypen på area_circle() skall vara ett flyttal.

5.6 Databas   redovisas

Detta program skall skrivas i filen db.c. Du kommer att kunna återanvända delar av detta program i en inlämningsuppgift senare på kursen!

En vara har ett namn, en beskrivning, ett pris och en lagerhylla som avser platsen där den är lagrad.

 • Namn och beskrivning skall vara strängar (char *)
 • Pris skall vara i ören och är därför ett heltal (int)
 • Lagerhylla skall vara en bokstav åtföljd av en eller flera siffror t.ex. A25 men inte A 25 eller 25A (en möjlig datatyp för detta är t.ex. char * – det tillåter lagerhyllor som inte följer formatet, så kontrollen att endast valida lagerhyllor finns i varor måste ske någon annanstans!)

5.6.1 Deluppgift 1: deklarationer

Deklarera en strukt item (för en vara) enligt ovan och ett typalias item_t.

5.6.2 Deluppgift 2: skriva ut varor

Definiera en funktion print_item som tar emot en pekare till en vara och skriver ut en vara på följande format:

Name: XXXXX
Desc: XXXXX
Price: XX.XX SEK
Shelf: XXX  (t.ex. A25)

Tips: decimalkommat i Price går lätt att göra med heltalsdivision, modulo och printf då vi vet att priset alltid är i ören. T.ex. price / 100 blir alltid jämna kronor och .:en kan vara en del av det som skrivs ut.

5.6.3 Deluppgift 3: skapa en vara

Skriv en funktion make_item() som tar som indata namn, beskrivning, pris och lagerhylla. Funktionen make_item kan förutsätta att lagerhyllans format är korrekt.

5.6.4 Deluppgift 4: läs in en vara från terminalen

Skriv en funktion input_item() som använder hjälpfunktionerna ask_question_string() och ask_question_int() för att läsa in namn, beskrivning och pris på en vara. Definiera ytterligare en hjälpfunktion ask_question_shelf() för att läsa in en lagerhylla och verfiera att formatet är korrekt enligt specifikationen ovan.

Du kommer att behöva en ny kontrollfunktion för lagerhyllor som är ganska lik is_number() (men första teckenet får vara en bokstav). Som konverteringsfunktion fungerar strdup() eftersom representationen för lagerhyllan är en sträng.

5.6.5 Deluppgift 5: kaosmagi

Skriv en funktion magick() som genererar ett slumpnamn för varor med hjälp av kaosmagi. För denna uppgift definieras kaosmagi som tre slumpmässiga val från tre sträng-arrayer av samma längd som skickas in till magick() och kombineras till ett namn.

Exempel:

char *array1[] = { "Laser",    "Polka",  "Extra" };
char *array2[] = { "förnicklad",  "smakande", "ordinär" };
char *array3[] = { "skruvdragare", "kola",   "uppgift" };

char *str = magick(array1, array2, array3, 3); // 3 = längden på arrayerna

puts(str); // Polka-ordinär skruvdragare
char%20%2Aarray1%5B%5D%20%3D%20%7B%20%22Laser%22%2C%20%20%20%20%20%20%20%20%22Polka%22%2C%20%20%20%20%22Extra%22%20%7D%3B%0Achar%20%2Aarray2%5B%5D%20%3D%20%7B%20%22f%C3%B6rnicklad%22%2C%20%20%20%22smakande%22%2C%20%22ordin%C3%A4r%22%20%7D%3B%0Achar%20%2Aarray3%5B%5D%20%3D%20%7B%20%22skruvdragare%22%2C%20%22kola%22%2C%20%20%20%20%20%22uppgift%22%20%7D%3B%0A%0Achar%20%2Astr%20%3D%20magick%28array1%2C%20array2%2C%20array3%2C%203%29%3B%20%2F%2F%203%20%3D%20l%C3%A4ngden%20p%C3%A5%20arrayerna%0A%0Aputs%28str%29%3B%20%2F%2F%20Polka-ordin%C3%A4r%20skruvdragare%0A

Algoritmen fungerar som följer:

 1. Skapa en char buf[255] att hålla det nya ordet i
 2. Välj ett slumpmässigt ord från array1 och skriv in det i buf
 3. Skriv in ett '-' sist i buf
 4. Välj ett slumpmässigt ord från array2 och skriv in det sist i buf
 5. Skriv in ett ' ' sist i buf
 6. Välj ett slumpmässigt ord från array3 och skriv in det sist i buf
 7. Skriv in ett '\0' sist i buf
 8. returnera strdup(buf);

Vi kommer att återkomma till den “magiska” strdup()-funktionen senare i kursen: enkelt förklarat tillhör buf-bufferten magick()- funktionen och för att få skicka tillbaka strängen till den anropande funktionen måste vi duplicera den.

Du kan använda följande main()-funktion som läser in ett tal från kommandoraden, anropar input_item() lika många gånger, och sedan använder magick() för att skapa en databas med 16 varor som sedan skrivs ut på skärmen. Du måste lägga till arrayerna med ord själv, och deras längd – sök efter TODO: för att hitta de platser som du måste ändra nedan.

int main(int argc, char *argv[])
{
 char *array1[] = { ... }; // TODO: Lägg till!
 char *array2[] = { ... }; // TODO: Lägg till!
 char *array3[] = { ... }; // TODO: Lägg till!

 if (argc < 2)
 {
  printf("Usage: %s number\n", argv[0]);
 }
 else
 {
  item_t db[16]; // Array med plats för 16 varor
  int db_siz = 0; // Antalet varor i arrayen just nu

  int items = atoi(argv[1]); // Antalet varor som skall skapas

  if (items > 0 && items <= 16)
  {
   for (int i = 0; i < items; ++i)
   {
    // Läs in en vara, lägg till den i arrayen, öka storleksräknaren
    item_t item = input_item();
    db[db_siz] = item;
    ++db_siz;
   }
  }
  else
  {
   puts("Sorry, must have [1-16] items in database.");
   return 1; // Avslutar programmet!
  }

  for (int i = db_siz; i < 16; ++i)
   {
    char *name = magick(array1, array2, array3, ...); // TODO: Lägg till storlek
    char *desc = magick(array1, array2, array3, ...); // TODO: Lägg till storlek
    int price = random() % 200000;
    char shelf[] = { random() % ('Z'-'A') + 'A',
             random() % 10 + '0',
             random() % 10 + '0',
             '\0' };
    item_t item = make_item(name, desc, price, shelf);

    db[db_siz] = item;
    ++db_siz;
   }

   // Skriv ut innehållet
   for (int i = 0; i < db_siz; ++i)
   {
    print_item(&db[i]);
   }

 }
 return 0;
}
int%20main%28int%20argc%2C%20char%20%2Aargv%5B%5D%29%0A%7B%0A%20%20char%20%2Aarray1%5B%5D%20%3D%20%7B%20...%20%7D%3B%20%2F%2F%20TODO%3A%20L%C3%A4gg%20till%21%0A%20%20char%20%2Aarray2%5B%5D%20%3D%20%7B%20...%20%7D%3B%20%2F%2F%20TODO%3A%20L%C3%A4gg%20till%21%0A%20%20char%20%2Aarray3%5B%5D%20%3D%20%7B%20...%20%7D%3B%20%2F%2F%20TODO%3A%20L%C3%A4gg%20till%21%0A%0A%20%20if%20%28argc%20%3C%202%29%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20printf%28%22Usage%3A%20%25s%20number%5Cn%22%2C%20argv%5B0%5D%29%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20else%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20item_t%20db%5B16%5D%3B%20%2F%2F%20Array%20med%20plats%20f%C3%B6r%2016%20varor%0A%20%20%20%20int%20db_siz%20%3D%200%3B%20%2F%2F%20Antalet%20varor%20i%20arrayen%20just%20nu%0A%0A%20%20%20%20int%20items%20%3D%20atoi%28argv%5B1%5D%29%3B%20%2F%2F%20Antalet%20varor%20som%20skall%20skapas%0A%0A%20%20%20%20if%20%28items%20%3E%200%20%26%26%20items%20%3C%3D%2016%29%0A%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20for%20%28int%20i%20%3D%200%3B%20i%20%3C%20items%3B%20%2B%2Bi%29%0A%20%20%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%2F%2F%20L%C3%A4s%20in%20en%20vara%2C%20l%C3%A4gg%20till%20den%20i%20arrayen%2C%20%C3%B6ka%20storleksr%C3%A4knaren%0A%20%20%20%20%20%20%20%20item_t%20item%20%3D%20input_item%28%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20db%5Bdb_siz%5D%20%3D%20item%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%2B%2Bdb_siz%3B%0A%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20else%0A%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20puts%28%22Sorry%2C%20must%20have%20%5B1-16%5D%20items%20in%20database.%22%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20return%201%3B%20%2F%2F%20Avslutar%20programmet%21%0A%20%20%20%20%7D%0A%0A%20%20%20%20for%20%28int%20i%20%3D%20db_siz%3B%20i%20%3C%2016%3B%20%2B%2Bi%29%0A%20%20%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20char%20%2Aname%20%3D%20magick%28array1%2C%20array2%2C%20array3%2C%20...%29%3B%20%2F%2F%20TODO%3A%20L%C3%A4gg%20till%20storlek%0A%20%20%20%20%20%20%20%20char%20%2Adesc%20%3D%20magick%28array1%2C%20array2%2C%20array3%2C%20...%29%3B%20%2F%2F%20TODO%3A%20L%C3%A4gg%20till%20storlek%0A%20%20%20%20%20%20%20%20int%20price%20%3D%20random%28%29%20%25%20200000%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20char%20shelf%5B%5D%20%3D%20%7B%20random%28%29%20%25%20%28%27Z%27-%27A%27%29%20%2B%20%27A%27%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20random%28%29%20%25%2010%20%2B%20%270%27%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20random%28%29%20%25%2010%20%2B%20%270%27%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%27%5C0%27%20%7D%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20item_t%20item%20%3D%20make_item%28name%2C%20desc%2C%20price%2C%20shelf%29%3B%0A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20db%5Bdb_siz%5D%20%3D%20item%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%2B%2Bdb_siz%3B%0A%20%20%20%20%20%20%7D%0A%0A%20%20%20%20%20%2F%2F%20Skriv%20ut%20inneh%C3%A5llet%0A%20%20%20%20%20for%20%28int%20i%20%3D%200%3B%20i%20%3C%20db_siz%3B%20%2B%2Bi%29%0A%20%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20print_item%28%26db%5Bi%5D%29%3B%0A%20%20%20%20%20%7D%0A%0A%20%20%7D%0A%20%20return%200%3B%0A%7D%0A

5.6.6 Lista databasens innehåll

Skriv en funktion void list_db(item_t *items, int no_items) som skriver ut namnen på alla varor i databasen, samt deras index i arrayen + 1:

1. XXX
2. YYY
...
16. ZZZ

Ersätt utskriften av innehållet i databasen med ett anrop till list_db() istället. Använd db_siz som storleken på databasen (no_items i list_db()).

Observera att databasen är en variabel som är deklarerad i main().

5.6.7 Editera databasen

Skriv en funktion edit_db() som:

 1. Frågar efter vilken vara som skall editeras (ett heltal som motsvarar heltalen i listningen ovan) med hjälp av ask_question_int()
 2. Skriver ut varan på skärmen med hjälp av print_item()
 3. Låter användaren ersätta varan med en annan som läses in med input_item()

Fundera över:

 1. Vad behöver edit_db() ta som inparametrar?
 2. Hur sparar vi förändringarna som användaren matar in i databasen?
 3. Hur skall programmet bete sig om användaren matar in en siffra för vilken det inte finns en vara? (t.ex. -27 eller 42 när databasen bara har 16 varor)

5.6.8 Frivilliga utökningar

 1. Låt användaren välja vilken del av varan som skall ändras, t.ex. bara priset
 2. Bygg in stöd för att lägga in helt nya varor om det finns plats (dvs. db_siz är mindre än databasens faktiska storlek)

6 Labb 5: mer I/O och utökning av db.c

I slutet av den här labben ska du ladda upp dina resultat på GitHub. Glöm inte att göra det!

Hittills har vi talat om att läsa och skriva till och från terminalen. Lyckligtvis är en grundläggande abstraktion kring I/O i C baserad på filer – oavsett om vi skall läsa från tangentbordet eller från en plats på hårddisken.

Följande program läser tecken för tecken från s.k. stdin som är en fil som normalt är knuten till terminalen i våra C-program. stdin motsvarar helt enkelt inläsning från tangentbordet.

Skrivning sker analogt till stdout och allt som skrivs dit visas i terminalen i våra program.

/// passthrough.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
 int c = getchar();
 int safety = 1024;

 while (c != EOF && --safety > 0)
 {
  putchar(c);
  c = getchar();
 }

 return 0;
}
%2F%2F%2F%20passthrough.c%0A%23include%20%3Cstdio.h%3E%0A%0Aint%20main%28void%29%0A%7B%0A%20%20int%20c%20%3D%20getchar%28%29%3B%0A%20%20int%20safety%20%3D%201024%3B%0A%0A%20%20while%20%28c%20%21%3D%20EOF%20%26%26%20--safety%20%3E%200%29%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20putchar%28c%29%3B%0A%20%20%20%20c%20%3D%20getchar%28%29%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20return%200%3B%0A%7D%0A

Detta program läser max 1024 gånger från stdin och skriver det som lästes på stdout. Så här kan en körning se ut:

$ gcc passthrough.c
$ ./a.out
hej        <-- input
hej        <-- skrivs ut
hopp i galopp   <-- input
hopp i galopp   <-- skrivs ut
^C        <-- ctrl+c för att avbryta
$ _

Med hjälp av | kan du tala om att output från ett program skall skickas till ett annat (på Linux och OS X):

$ gcc passthrough.c
$ head -n 3 passthrough.c  # skriver ut första 3 raderna i passthrough.c
/// passthrough.c
#include <stdio.h>

$ head -n 3 passthrough.c | wc -l  # räkna antalet rader i input
3
$ head -n 3 passthrough.c | ./a.out
/// passthrough.c
#include <stdio.h>

Observera att när vi skickade output från head till a.out (vår kompilerade passthrough.c) så skrevs den ut igen, precis som om vi hade skrivit in den via terminalen.

Programmet vet alltså inte om om det läser från en fil eller från ett annat program.

Här är några hjälpfunktioner för att explicit läsa från en fil inifrån C (istället för att skicka in den utifrån som ovan):

 • Funktionen fopen() tar som input två strängar – den första är filnamnet och den andra beskriver hur filen skall öppnas. För läsning: "r", för skrivning "w", och "a" för append. fopen() returnerar en FILE * – dvs. en pekare till en fil som kan användas för att läsa från/skriva till beroende på hur filen öppnades ("r", etc.).
 • fclose() stänger en öppen fil.
 • fprintf() fungerar som printf() men är inte låst till stdoutprintf(...) är ekvivalent med fprintf(stdout, ...). Alltså, fprintf(fil, ...) skriver ut på filen fil.
 • fgetc(fil) läser ett tecken från filen fil.
 • fscanf(fil, ...) läser som scanf() fast från filen fil.
 • etc.

6.1 Uppvärmning: Cat med radnumrering

Nedan följer en version av programmet cat som läser en fil och skriver ut filen på terminalen (stdout). Programmet är väldigt likt passthrough.c ovan – med skillnaden att vi vill öppna en namngiven fil, inte stdin:

/// cat.c
#include <stdio.h>

void cat(char *filename)
{
 FILE *f = fopen(filename, "r");
 int c = fgetc(f);

 while (c != EOF)
 {
  fputc(c, stdout);
  c = fgetc(f);
 }

 fclose(f);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
 if (argc < 2)
 {
  fprintf(stdout, "Usage: %s fil1 ...\n", argv[0]);
 }
 else
 {
  for (int i = 1; i < argc; ++i)
  {
   cat(argv[i]);
  }
 }

 return 0;
}
%2F%2F%2F%20cat.c%0A%23include%20%3Cstdio.h%3E%0A%0Avoid%20cat%28char%20%2Afilename%29%0A%7B%0A%20%20FILE%20%2Af%20%3D%20fopen%28filename%2C%20%22r%22%29%3B%0A%20%20int%20c%20%3D%20fgetc%28f%29%3B%0A%0A%20%20while%20%28c%20%21%3D%20EOF%29%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20fputc%28c%2C%20stdout%29%3B%0A%20%20%20%20c%20%3D%20fgetc%28f%29%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20fclose%28f%29%3B%0A%7D%0A%0Aint%20main%28int%20argc%2C%20char%20%2Aargv%5B%5D%29%0A%7B%0A%20%20if%20%28argc%20%3C%202%29%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20fprintf%28stdout%2C%20%22Usage%3A%20%25s%20fil1%20...%5Cn%22%2C%20argv%5B0%5D%29%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20else%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20for%20%28int%20i%20%3D%201%3B%20i%20%3C%20argc%3B%20%2B%2Bi%29%0A%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20cat%28argv%5Bi%5D%29%3B%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20return%200%3B%0A%7D%0A

(observera att detta program inte fungerar så bra om vi anger filer som inte finns – men det är inget du behöver fixa.)

Titta på programmet ovan: i funktionen cat() läser vi infilen tecken för tecken. Nu vill vi skriva ut filen så att varje rad börjar med ett radnummer. Här är ett exempel från texten i labben:

1  Titta på programmet ovan: ...
2  tecken för tecken. Nu vill ...
3  börjar med ett radnummer ...
 • Ha en räknare för antalet rader i cat() som börjar på 1
 • Skriv ut 1 innan vi går in i loopen i cat()
 • Tecknet '\n' är radslutsteckenet – efter varje sådant tecken kommer en ny rad
  • Inkrementera räknaren
  • Skriv ut räknaren

Uppvärmning: Frivilliga utökningar av cat

 1. Utöka programmet så att när flera filer skrivs ut (stöds redan) börjar radräknaren inte om från 0 vid varje ny fil
 2. Innan varje fil skrivs ut, skriv ut ==== filnamn.ext ==== i terminalen
 3. Skriv om cat.c till cp.c och låt programmet kopiera från en fil till en annan, tecken för tecken, analogt med programmet cp

6.2 Slutprojektet på labbarna: Utökning av databasen

Nu skall vi avsluta vår implementation av databasprogrammet. I en senare inlämningsuppgift skall vi utöka databasen med stöd för att spara och ladda databasen på fil med hjälp av funktionerna ovan (och andra), men det är lite för tidigt ännu. Istället skall vi utöka programmet med en interaktiv meny, och stöd för insättning och borttagning.

6.2.1 Menyfunktionalitet 1/2

Vi skall utöka programmet med en meny med olika val:

[L]ägga till en vara
[T]a bort en vara
[R]edigera en vara
Ån[g]ra senaste ändringen
Lista [h]ela varukatalogen
[A]vsluta

Skriv en funktion print_menu() som skriver ut ovanstående text på stdout.

Guldstjärna för att göra utskriften med endast en enda puts() eller printf() utan att göra utskriftssträngen oläslig.

6.2.2 Menyfunktionalitet 2/2

Skriv en funktion ask_question_menu() som skriver ut menyn med print_menu() och sedan låter användaren mata in sitt val.

Funktionen skall kontrollera att resultatet som användaren matar in är giltigt (följande tecken LlTtRrGgHhAa) och fråga om tills ett giltigt val gjorts. Funktionen skall returnera valet som ett enda tecken (en char) som skall vara en stor bokstav. Funktionen toupper() i ctype.h kan användas för att konvertera en gemen till en versal.

Om du vill kan du använda din generiska ask_question()-funktion. Du måste skriva en ny kontrollfunktion from kontrollerar att input är ett tecken i strängen "LlTtRrGgHhAa", och antingen utöka answer_t eller låta tecknet vara ett heltal. Om du gör på detta vis behövs inte print_menu()-funktionen längre, eller så kan du använda denna funktion för att returnera strängen som skall skrivas ut. (OBS! Inget strdup() i denna funktion i så fall!)

6.2.3 Tillägg i databasen

Skriv en funktion add_item_to_db() som lägger till en vara i databasen med input_item() från föregående labb. Du kan förutsätta att det finns plats i databasen.

 • Vad skall funktionen ta som input?
 • Vad skall funktionen returnera?

6.2.4 Borttag ur databasen

Skriv en funktion remove_item_from_db() som tar bort en vara från databasen. Använd list_db() för att skriva ut databasen och samma metod som vid edit_db() för att välja vilken vara som skall tas bort.

När man tar bort något ur en array måste man “skriva över” det man vill ta bort med elementen till höger. Dvs. ponera arrayen A med elementen [1, 2, 3, 4]. Variabeln as håller reda på antalet element i A och är just nu 4.

Om jag vill ta bort 1:an kan jag göra det genom att kopiera 2:an till 1:ans plats, 3:an till 2:ans plats och så vidare. Det betyder att det kommer att finnas två 4:or sist i arrayen – [2, 3, 4, 4] – men om jag också minskar as till 3 och respekterar detta kommer jag inte att läsa den andra fyran. Vid insättning skrivs den över och as ökar till 4. Motsvarigheten till A i vårt program är förstås db och as db_siz.

Kopieringen sker lämpligen från höger till vänster. Notera att om jag i ovanstående exempel ville ta bort 4:an räcker det med att bara miska as med 1. Om jag ville ta bort 3:an räcker det med att kopiera över 3:an med 4:an, lämna 1 och 2, och minska as med 1.

6.2.5 Integration   redovisas

Skriv en funktion event_loop() som anropar ask_question_menu() och baserat på svaret antingen add_item_to_db(), remove_item_from_db(), edit_db(), list_db() för motsvarande menyval. För ångra-valet skall ett meddelande Not yet implemented! skrivas ut. Och vid avsluta skall event_loop() funktionen terminera och programmet avslutas.

6.2.6 Frivilligt: Utökad vara

Utöka definitionen av en vara till att också ha ett antal (amount) som avser hur många av en vara som lagrats på lagerhyllan. Hur går du tillväga för att utöka programmet? Kan C:s kompilator hjälpa dig på något sätt?

6.2.7 Frivilligt: stöd för ångra

Implementera stöd för att ångra. Detta omfattar:

 1. Vid borttagning, spara det som togs bort
 2. Vid redigering, spara originalet
 3. Vid insättning, spara vilken vara som lades till
 4. Spara alltid vilken som var den senaste handlingen som kan ångras – du kan t.ex. använda ett heltal för att hålla koll på vad det var för typ av handling (den mest eleganta lösningen involverar funktionspekare)
 5. När användaren väljer ångra, inspektera vilken handling som var den senaste, och ångra den
 6. Om du vill kan du implementera stöd för att ångra själva ångrandet

7 Ladda upp alla dina labbar på GitHub

Du bör ha fått ett GitHub-repo från oss på en adress som liknar https://github.com/IOOPM-UU/fornamn.efternamn.1234, där fornamn.efternamn.1234 är ditt student-ID (om du inte har fått det, följ dessa instruktioner. Här ska du ladda upp alla uppgifter som du har redovisat under de här veckorna. Det finns många sätt att ladda upp filer till GitHub, och här går vi igenom ett sätt att göra det via terminalen.

 1. Klona ditt repo (om du inte redan har gjort det): git clone https://github.com/IOOPM-UU/fornamn.efternamn.1234 Detta skapar en mapp som heter fornamn.efternamn.1234 som du kan synka med online-versionen på GitHub. Du kan döpa mappen till vad som helst och lägga den var du vill.
 2. Kopiera eller flytta över filerna som behövs för att kompilera och köra dina labbar i respektive mapp. Till exempel bör labbar/lab2 innehålla guess.c, utils.c samt utils.h. Om du har sparat dina gamla labbar i en mapp som heter ioopm som ligger i samma mapp som ditt klonade repo kan du köra:
$ cp ioopm/lab2/guess.c fornamn.efternamn.1234/fas1/bootstrap/lab2/
$ cp ioopm/lab2/utils.c fornamn.efternamn.1234/fas1/bootstrap/lab2/
$ cp ioopm/lab2/utils.h fornamn.efternamn.1234/fas1/bootstrap/lab2/
 1. För varje labb, gå till respektive mapp och markera att du vill synka dessa med kommandot git add. Bunta sedan ihop ändringarna till en “commit” med commandot git commit. Till exempel (flaggan -m används för att ge en beskrivande text till en commit):
$ cd fornamn.efternamn.1234/fas1/bootstrap/lab2
$ ls
README.md  utils.c
guess.c   utils.h
$ git add guess.c
$ git add utils.c
$ git add utils.h
$ git commit -m "Lade till labb 2"
 1. Slutligen, synka online-versionen med din egen version genom att “knuffa upp” dina ändringar (alltså dina commits) med kommandot git push. Nu ska du kunna se ändringarna på GitHub!

Om du vill lära dig mer om Git och GitHub finns det många guider online. Du hittar några av dem i vårt länkbibliotek. Det finns också en kortare lathund med de vanligaste Git-kommandona. En gammal students anteckningar ligger till grund för ytterligare en GitHub-guide.

Nu är du klar med C-labbarna. Bra jobbat! Det är dags att pusta ut, kanske föra några anteckningar om saker som du tänkt på, frågor som du vill ställa, misstag som du verkar upprepa, etc.

När du har tagit en paus är det dags för inlämningsuppgift 1!


Questions about stuff on these pages? Use our Piazza forum.

Want to report a bug? Please place an issue here. Pull requests are graciously accepted (hint, hint).

Nerd fact: These pages are generated using org-mode in Emacs, a modified ReadTheOrg template, and a bunch of scripts.

Ended up here randomly? These are the pages for a one-semester course at 67% speed on imperative and object-oriented programming at the department of Information Technology at Uppsala University, ran by Tobias Wrigstad.

Footnotes:

1
De är döpta efter Adam Woods som var student på kursen 2015 och som lobbade starkt för denna modell.
2
Obs, ej vetenskaplig belagt!
3
Observera att bli klar med en uppgift och lära sig något av att utföra den inte är samma sak!
4
Det kan du göra genom att gå till terminalen och skriva cp p1.c p2.c eller använda C-x C-w p2.c om du står i p1.c i Emacs, dvs. “spara som”.

Author: Tobias Wrigstad

Created: 2019-04-19 Fri 18:41

Validate